Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 48 | 2023

Bouwen in het voorerfgebied (ECLI:NL:RVS:2023:4470)
Het college van gemeente Gooise Meren treedt handhavend op tegen appellante wegens het bouwen van een bouwwerk in het voorerfgebied van haar perceel zonder omgevingsvergunning. De appellante heeft hier uiteindelijk hoger beroep ingesteld en aan de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Appellante heeft een bijgebouw in het voorerfgebied gebouwd, welke zij wil gebruiken als mantelzorgwoning. Appellante heeft een aanvraag om het gebouw te legaliseren ingediend, welke is geweigerd door het college. Hierbij heeft het college appellant gelast om het bijgebouw te verwijderen en verwijderd te houden.

Appellante stelt dat de rechtbank ten onrechte heeft gesteld dat zij geen beroep kon doen op het vertrouwensbeginsel. Appellante geeft aan dat zij onjuist is voorgelicht door de gemeente doordat werd aangegeven dat er geen vergunning nodig zou zijn. De rechtbank heeft aangegeven dat het college heeft betwist dat er vanuit de gemeente bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Daarnaast blijkt uit een gespreksnotitie dat er informatie is gevraagd over een schuur in het achtererfgebied en niet in het voorerfgebied. De voorzieningenrechter vindt daarom dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat namens het college toezeggingen zijn gedaan dat er geen vergunning benodigd was.

De appellante stelt ook dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het besluit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Bij een aantal adressen in de omgeving staan ook bijgebouwen waartegen niet wordt opgetreden. De voorzieningenrechter stelt dat uit het onderzoek van het college blijkt dat een vergelijking is gemaakt met meerdere adressen in de omgeving. Hieruit is gebleken dat er geen sprake was van gelijke gevallen.

Tot slot stelt de appellante dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet handhavend had mogen optreden. Het overgangsrecht van het bestemmingsplan op het bijgebouw is nog van toepassing. Appellante geeft aan dat het bijgebouw al als berging was opgericht voordat “Het Spiegel” een beschermd dorpsgezicht werd. De voorzieningenrechter stelt dat wanneer er met succes een beroep wordt gedaan op het overgangsrecht, dit nog niet leidt tot een bouwvergunning. Een omgevingsvergunning blijft vereist. Doordat deze is geweigerd, bestaat er ook geen concreet zicht op legalisatie.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op dec 14, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving