Actualiteiten omgevingsrecht – week 48

Actualiteiten wet- en regelgeving

Indexering van o.a. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Treedt 1 januari 2019 in werking, dus vanaf dat moment als een bestuursorgaan te laat beslist en in gebreke wordt gesteld, dan geldt een hoger bedrag  Stcrt. 2018, 65542
(Regeling tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Actualiteiten jurisprudentie

AbRS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3721

Sprake van een omgevingsvergunning voor een onbemand tankstation, voldoet aan bestemming ‘detailhandel’, die is opgenomen in het bestemmingsplan. Volgens appellant is dit in strijd met de SVBP. Volgens de Afdeling is de in de plankaart aangeduide bestemming en de daarbij behorende planregels bepalend voor het antwoord op de vraag of een bouwplan in strijd is met een bestemmingsplan. De Afdeling gaat dus niet mee in de exceptieve toetsing aan de SVBP waar appellant om verzoekt.

AbRS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3681

Het is mogelijk een handhavingsbevoegdheid te mandateren. Ook de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen, verzet zich niet tegen mandaatverlening. De verantwoordelijkheid blijft wel bij de mandaatgever liggen.
Volgens vaste jurisprudentie is het mogelijk om in bezwaar een bevoegdheidsgebrek te herstellen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 28, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving