Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 50 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Deugdelijke motivering bij afwijzen bouwplan ondanks ontwerpplan (ECLI:NL:RVS:2022:3763)

Het college van de gemeente Amsterdam weigert een omgevingsvergunning ter legalisatie van het afwijken tijdens de bouw van een verleende omgevingsvergunning. De aanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Appellant stelt zich op het standpunt dat het college ten onrechte deze vergunning geweigerd heeft. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is het niet aan haar om te toetsen of er bij het afwijken van een bestemmingsplan sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De Afdeling toetst dus zeer terughoudend in dit soort gevallen. Wat ging er toch mis voor het college?

Ten tijde van de beslissing op bezwaar lag er ook een (zesde) herziening van het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage. Het college stelde zich op het standpunt dat zij niet vooruitlopend hierop wilde afwijken van het vigerende plan. Vaststaat dat het bouwplan in overeenstemming was met dit ontwerpplan. Dat het bouwplan in overeenstemming was met het ontwerpplan wil echter nog niet zeggen dat het college gehouden is om medewerking te verlenen aan het bouwplan. Niet in de laatste plaats omdat het vaststellen van het bestemmingsplan een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Echter, op het moment dat het college geen medewerking wenst te verlenen aan het bouwplan dat in overeenstemming is met het ontwerpbestemmingsplan geldt er wel een motiveringsplicht voor het college. Het enkel wijzen op het destijds geldende bestemmingsplan en de wens om vast te houden aan de daaraan ten grondslag gelegde uitgangspunten, is onvoldoende.
De Afdeling overweegt hierbij dat het feit dat het ontwerpplan ter inzage is gelegd, betekent dat het geldende bestemmingsplan niet meer actueel mag worden geacht.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op dec 20, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving