Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 6 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Geen recht op uitzicht (ECLI:NL:RVS:2023:503)
Het college van de gemeente Zeist heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een appartementencomplex. De bewoner van het naastgelegen pand kan zich niet verengingen met de verleende omgevingsvergunning. Door de bouw van het appartementencomplex zou zijn uitzicht worden belemmerd. Ook komt daardoor minder licht binnen in de woning en wordt zijn privacy aangetast. Bovendien komt het beoogde appartementencomplex één meter boven zijn balkon uit, in plaats van een halve meter onder het balkon.

Volgens de Afdeling bestaat er geen recht op een blijvend vrij uitzicht. Belemmering hiervan is bovendien moeilijk te vermijden binnen een stedelijke omgeving, zoals in dit geval. Daarnaast wordt voor dit deel voldaan aan de bouwhoogte uit het geldende bestemmingsplan. Dit betekent dat de raad bij de totstandkoming van het bestemmingsplan al een afweging heeft gemaakt over het wegnemen van het uitzicht. Een omgevingsvergunning kan dan ook niet worden geweigerd, wanneer het initiatief wel past binnen het bestemmingsplan. Voor wat betreft de lichtinval in de woning en de aantasting van de privacy, overweegt de Afdeling dat deze bouwhoogte er niet voor zorgt dat er minder licht binnenvalt. Tot slot kan niet naar binnen gekeken worden vanuit het appartementencomplex, waardoor de privacy van de bewoner niet wordt aangetast.

Een vergunning en het overgangsrecht (ECLI:NL:RVS:2023:491)
Het college van de gemeente Haarlem treedt niet handhavend op tegen het gebruik van een kunstijsbaan buiten het winterseizoen. In 2005 is een milieuvergunning verleend aan de exploitant van de kunstijsbaan, voor gebruik hiervan in de winter. Volgens een milieuvereniging wordt de kunstijsbaan nu ook buiten het winterseizoen gebruikt. De vereniging is het hier niet mee eens, aangezien er veel energie nodig is voor het creëren van kunstijs en dit is niet goed voor het klimaat. Het college stelt dat de kunstbaan sinds 2018 een type B inrichting betreft op basis van het Activiteitenbesluit. Om deze reden is geen omgevingsvergunning nodig voor het gebruik van de ijsbaan (zie artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).

De rechtbank heeft overwogen dat de milieuvergunning enkel geldt in de winter. Aangezien de schaatsactiviteiten vanwege het Activiteitenbesluit niet langer vergunningplichtig zijn, is er geen sprake van een overtreding bij het gebruik van de kunstijsbaan in het zomerseizoen. Dit betekent dat het college niet bevoegd is om te handhaven.
De milieuvereniging stelt echter dat de milieuvergunning niet buiten werking is geraakt door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit zou pas gaan gelden wanneer de milieuvergunning is ingetrokken, maar hiervan is geen sprake.

De Afdeling is van oordeel dat de milieuvergunning geen beperking oplevert voor het gebruik van de kunstijsbaan. De algemene regels uit het Activiteitenbesluit zijn gaan gelden sinds de ijsbaan een type B inrichting is geworden. De milieuvergunning hoeft dus niet eerst ingetrokken te worden. Dit is bovendien niet opgenomen in het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit. Dit brengt met zich mee dat de milieuvergunning geen betekenis heeft voor de huidige vergunningvrije kunstijsbaan.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op feb 15, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving