Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 7 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Toetsing bouwplan aan het bestemmingsplan (ECLI:NL:RVS:2022:513)

De Afdeling buigt zich in deze uitspraak onder meer over de vraag of een bouwplan in strijd is met de aanduiding “grondgebonden veehouderij”. In het bestemmingsplan wordt er onder een grondgebonden veehouderij verstaan: een veehouderij waarvan het voer en de mest voor het overgrote gedeelte gewonnen, respectievelijk aangewend worden op gronden die in gebruik zijn van de veehouderij en die in de directe omgeving liggen van de bedrijfslocatie. Het bouwplan voorziet in de bouw van een loods. De Afdeling oordeelt dat het college onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op basis van welke criteria kan worden beoordeeld of het voer en de mest voor het overgrote deel gewonnen, respectievelijk aangewend worden op gronden, waarover de veehouderij beschikt en die in de directe omgeving liggen van de huiskavel. Alleen dan kan namelijk worden beoordeeld of het bouwplan ten dienste van een grondgebonden agrarisch bedrijf wordt opgericht. De Afdeling verwijst hierbij naar eerdere uitspraken (o.a. ECLI:NL:RVS:2018:2779) waarin de Afdeling heeft overwogen dat bij de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan niet slechts moet worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk met het oog op dat gebruik wordt gebruikt. Concreet betekent dit dat een bouwplan in strijd met bestemming moet worden geoordeeld indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk onze juridische vacatures:

Ondernemende Jurist

Jurist Omgevingsrecht

Jurist Handhaving

Casemanager Wabo

Gepubliceerd op feb 21, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving