Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 8 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Verhouding tussen provinciaal- en gemeentelijk beleid (ECLI:NL:RVS:2023:732)

Het college van de gemeente Boxtel heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een nieuwe rundveestal voor een melkveehouderij. Het bouwplan past namelijk niet binnen de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant. De aanvrager kan zich hier niet mee verenigen.

Volgens vaste jurisprudentie geldt dat wanneer een initiatief in strijd is met de provinciale Verordening ruimte, het college een ontheffing van Gedeputeerde Staten dient te vragen. Deze kan worden aangemerkt als zijnde een verklaring van geen bedenkingen. Enkel wanneer de omgevingsvergunning op een andere grond kan worden geweigerd, dan kan dit achterwege worden gelaten (ECLI:NL:RVS:2015:2632). In dit geval heeft het college niet gemotiveerd of verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid al dan niet wordt belemmerd door de regels van de Verordening ruimte. Ook is het college niet ingegaan op een eventuele andere grond, op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden geweigerd.

Het college stelt dat het gemeentelijk beleid geen nieuwe rundveestal aanmoedigt of stimuleert. Bovendien is het plangebied in de structuurvisie aangewezen als extensiveringsgebied. Dit houdt in dat grondgebonden bedrijven en mogelijkheden voor duurzame landbouw op termijn verdwijnen. Dit is tevens opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Het initiatief past daarom niet binnen het gemeentelijk beleid. Dit betekent dat het beleid niet wordt belemmerd door de provinciale Verordening ruimte en er dus geen ontheffing op basis van de Verordening ruimte gevraagd hoeft te worden. Volgens de aanvrager ziet het gemeentelijk beleid op het bieden van ruimte en een duurzaam perspectief voor alle vormen van landbouw. Het bouwplan zou daarom wél voldoen aan dat beleid en daarmee vormt de Verordening ruimte een belemmering voor de uitvoering van gemeentelijk beleid.

De Afdeling heeft vastgesteld dat het plangebied gedeeltelijk is gelegen in een extensiveringsgebied en gedeeltelijk in stedelijk gebied. Daarnaast kan uit het van toepassing zijnde gemeentelijk beleid worden opgemaakt dat de gemeente de belangrijke rol van de landbouw in het buitengebied erkent, en ook de ruimte wil geven aan de grondgebonden landbouw om te groeien. Dit geldt voor het buitengebied dat is aangewezen als intensiveringsgebied. De beoogde rundveestal is echter gedeeltelijk gelegen in een extensiveringsgebied. Volgens de Afdeling voldoet de aangevraagde uitbreiding van de melkveehouderij, met een toename van het totale bruto vloeroppervlak, daarom niet aan het gemeentelijk beleid. Dit beleid wordt dan ook niet belemmerd door de provinciale Verordening ruimte, waardoor geen ontheffing nodig is van Gedeputeerde Staten.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 3, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving