Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 8 | 2024 : Vergoeden van proceskosten na herroepen primair besluit

Vergoeden van proceskosten na herroepen primair besluit (ECLI:NL:RVS:2024:716)

Het college van de gemeente Vlaardingen verwijderde met toepassing van een last onder bestuursdwang de auto van appellante van een parkeerterrein. De kosten van € 175,00 verhaalden zij op appellante. Appellante maakte bezwaar tegen dit besluit. Tijdens de bezwaarprocedure concludeerde het college dat zij een verkeerd bedrag hadden verhaald op appellante. Met een wijzigingsbesluit brachten zij het juiste bedrag van € 145,00 in rekening bij appellante. Het bezwaar van appellante verklaarde het college ongegrond, omdat door het herstelbesluit inmiddels het juiste bedrag was opgelegd. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten wees het college af. De vraag die in hoger beroep voorlag is of het college het verzoek om vergoeding van de proceskosten van appellante terecht afwees.

De Afdeling overwoog het volgende.

  • Zowel de rechtbank als het college onderkenden ten onrechte niet dat het herstelbesluit een 6:19 Awb besluit is.
  • De beslissing op bezwaar kwam niet volledig tegemoet aan het bezwaar, dus het bezwaar richtte zich van rechtswege tegen het wijzigingsbesluit.
  • Het college besliste ten onrecht niet op het van rechtswege bezwaar tegen het wijzigingsbesluit.
  • Op grondslag van het bezwaar vindt een heroverweging plaats en de bezwaarschriftenprocedure is bedoeld voor een volledige heroverweging die niet is gebonden aan argumenten of omstandigheden die in het bezwaarschrift aan de orde zijn gesteld. De vraag of en op welk moment appellante in bezwaar aanvoerde dat er een onjuist bedrag in rekening was gebracht, is daarom niet van belang. Feit is dat het college er in dit geval naar aanleiding van het bezwaar van appellante achter is gekomen dat het bedrag onjuist was.
  • Het gegeven dat het college met het wijzigingsbesluit het juiste bedrag in rekening bracht, niet in de weg staat aan herroeping van het primaire besluit zolang appellant daar belang bij heeft.
  • Appellante had nog belang bij herroeping van het besluit omdat zij had verzocht om een vergoeding van de proceskosten en daarvoor komt zij op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb alleen in aanmerking voor zover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
  • Het college heeft het primaire besluit ten onrechte niet herroepen bij het nemen van het herstelbesluit.
  • Het college bracht met het primaire besluit een onjuist bedrag in rekening, die onrechtmatigheid is aan het college te wijten en het college herstelde deze fout pas nadat appellante bezwaar tegen dat besluit maakte. Zij heeft daarom recht op vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten.

De Afdeling vernietigde de beslissing op bezwaar voor zover het college daarmee niet heeft beslist op het van rechtswege ontstane bezwaar tegen het herstelbesluit en het primaire besluit niet heeft herroepen voor zover het te hoge bedrag op appellante is verhaald. De uitspraak van de Afdeling treedt in de plaatst van het vernietigde gedeelte van de beslissing op bezwaar. Het college moet de proceskosten vergoeden die appellant heeft gemaakt in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Het voorgaande leverde een rekening van bijna € 3.500,00 op voor het college. De auteur vraagt zich hardop af of een iets minder formele houding van het college in deze situatie passend was geweest. Het is nogal wat om, nadat er bezwaar ingediend is tegen een besluit wat niet ongewijzigd in stand kon blijven, het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen en hierin te volharden tot aan de Afdeling. Hoe dan ook is het een kostbare les geworden voor het college.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 1, 2024 en geschreven door:
Michael Hultermans

Michael Hultermans

Juridisch consultant Wabo

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving