Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 9 | 2024 : Wijziging bestemming van gronden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland

Wijziging bestemming van gronden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland (ECLI:NL:RVS:2024:826)

De raad van de gemeente Tynaarlo (hierna: ‘de raad’) heeft bij besluit een bestemmingsplan vastgesteld. In dit plan wordt de functie van twee percelen gewijzigd van een natuurbestemming naar een agrarische bestemming. Deze percelen waren ten tijde van het besluit onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (hierna: ‘NNN’). Appellanten vrezen nadelige gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en de natuurwaarden als gevolg van de agrarische activiteiten die onder het nieuwe plan mogelijk zijn. De voornaamste grond ziet op een mogelijke strijd met de Provinciale omgevingsverordening Drenthe (hierna: ‘omgevingsverordening’). Deze samenvatting behandelt specifiek deze grond.

Appellanten betogen dat het plan in strijd is met artikelen 2.28 en 2.29 van de omgevingsverordening. Deze artikelen stellen regels omtrent het wijzigen van bestemmingen van een perceel wat onderdeel uitmaakt van het NNN. Appellanten stellen dat de raad hiertoe een saldobenadering of een passende beoordeling had moeten opstellen. Hierdoor had de raad kunnen uitsluiten dat de activiteiten leiden tot een significante aantasting van het NNN. De raad stelt dat er geen strijd is met de omgevingsverordening, nu er duidelijk was dat de provincie de percelen uit het NNN zou schrappen. De raad nam hierom van de provincie aan dat een toets aan artikelen 2.28 en 2.29 van de omgevingsverordening niet nodig was.

De Afdeling stelt voorop dat het plan getoetst dient te worden naar het recht en de feiten op het moment dat het besluit tot vaststelling van het plan genomen is (ECLI:NL:RVS:2022:1630, r.o. 1.1). Op basis van artikel 2.28 van de omgevingsverordening mag er geen bestemmingsplan vastgesteld worden die bestemmingen en regels bevat die omzetting naar de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren en de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN significant aantast. Het gegeven dat ten tijde van het besluit door de provincie is verklaard dat de percelen uit het NNN gehaald worden, maakt dit niet anders. De Afdeling stelt vast dat het plan op dit punt voor vernietiging in aanmerking komt.

Op grond van artikel 8:72, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan de Afdeling bepalen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand moeten blijven. De Afdeling kan dit bepalen indien de overtuiging bij de Afdeling bestaat dat de uitkomst van het geschil, in het geval dat het bestuursorgaan opnieuw in de zaak zou voorzien, geen andere zou zijn en de toets aan het recht kan doorstaan. Ondanks dat het perceel inmiddels geen onderdeel meer is van het NNN, en er hierdoor geen strijd meer bestaat met de artikelen 2.28 en 2.29 van de omgevingsverordening, laat de Afdeling de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet in stand. Gedurende de zitting is vast komen te staan dat de gronden waar het plan betrekking op heeft onderdeel uitmaakten van een grondruil. Inmiddels maken deze gronden hier geen deel meer van uit. Hierdoor is er een nieuw aspect ontstaan die de raad niet heeft kunnen meenemen in de eerdere besluitvorming. Om deze reden laat de Afdeling de rechtsgevolgen van het bestreden besluit niet in stand.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

 Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 6, 2024 en geschreven door:
Tobias Bergmans

Tobias Bergmans

Juridisch adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving