Personenfuik van de uitgebreide voorbereidingsprocedure op z’n gat?

Inleiding

Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, houdt de personenfuik van artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in dat een belanghebbende een zienswijze moet hebben ingediend, om beroep in te kunnen stellen. In praktijk krijg je dan de volgende situatie.

Het college van B&W van de gemeente Lutjebroek verleent een omgevingsvergunning, activiteit Milieu, voor een prachtige vooruitstrevende agrarische inrichting. Deze omgevingsvergunning is verleend met de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het opwerpbesluit. De omgevingsvergunning wordt met een gerust hart verleend. Geen zienswijzen ingediend betekent in principe dat een eventueel beroep niet ontvankelijk verklaard wordt. Het is dus vrij zeker dat de omgevingsvergunning in stand blijft. Althans, dat is nu nog zo. Een conclusie van Advocaat-Generaal (A-G) Bobek brengt daar mogelijk verandering in.

Conclusie Advocaat-Generaal Bobek

Heel kortgezegd concludeert A-G Bobek dat toegang tot de rechter niet afhankelijk mag worden gesteld van deelname aan eerdere procedures. Artikel 6:13 van de Awb bepaalt dat een belanghebbende een zienswijze moet indienen tegen een ontwerpbesluit, voordat zij beroep in mag stellen. Dit acht de Advocaat-Generaal in strijd met het Verdrag van Aarhus. En daarmee ligt dus de personenfuik van de uitgebreide voorbereidingsprocedure op z’n gat. Lees ook de hele conclusie van Advocaat-Generaal Bobek.

Gevolgen praktijk

Allereerst is het belangrijk om op te merken dat de conclusie van de A-G niets verandert aan de situatie op dit moment. Een conclusie is niets meer of minder dan een advies aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie bepaalt uiteindelijk in haar uitspraak of zij dit advies overneemt. Over het algemeen worden deze conclusies uiteindelijk overgenomen.

Mocht de conclusie overgenomen worden, dan wordt er een streep gezet door de personenfuik van artikel 4:13 Awb. In de toekomst kan een belanghebbende dan beroep instellen, zelfs als hij niet eerder een zienswijze indiende.

In bovenstaande situatie kan een belanghebbende dus toch een ontvankelijk beroep instellen, ondanks dat er tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingebracht. Dit komt er in praktijk op neer dat er pas later duidelijkheid komt over het in stand blijven van het besluit. Dit heeft flinke gevolgen voor de praktijk. Voor de gemeente betekent dit meer ureninzet van het ambtelijk apparaat en daardoor hogere kosten. Voor de agrariër komt het neer op een langere periode van onzekerheid, met alle kosten en gevolgen voor de bedrijfsvoering van dien. Voor de burger die was vergeten een zienswijze in te dienen betekent het dat hij zijn bezwaren tegen het besluit toch aan de rechter voor kan leggen.

De oplossing voor de gemeente en de agrariër

Participatie! Het toverwoord van de Omgevingswet. Betrek betrokken partijen vooraf en vroegtijdig in het traject. In de beginfase is het vaak makkelijker om het plan aan te passen op eventuele bezwaren van de omgeving. Elk grammetje aan ontevredenheid dat je vooraf weg neemt, betekent uiteindelijk een beroepschrift minder.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Michael Hultermans of lees meer over onze expertises Omgevingsrecht en Omgevingswet.

Gepubliceerd op jul 16, 2020 en geschreven door:
Michael Hultermans

Michael Hultermans

Juridisch consultant Wabo

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving