Wet kwaliteitsborging bouwen… maak gebruik van pilotprojecten!

De Wet kwaliteitsborging bouwen. Het wetsvoorstel waarbij het bouwtoezicht op de naleving van het bouwbesluit voor een deel toevertrouwd gaat worden aan de markt en waarbij de aansprakelijkheid van de bouwer aanzienlijk toeneemt. Inmiddels al gebombardeerd tot een omstreden wetsvoorstel en een veel besproken onderwerp de laatste maanden in bouwend Nederland. Komt de wet er wel? En in welke vorm? Minister Plasterk heeft in ieder geval haast en wil niet wachten met het invoeren van de wet, gelijktijdig met de Omgevingswet, of als onderdeel daarvan, aldus Cobouw in hun artikel van 7 juni 2017 (publicatie door Thomas van Belzen op 1 jun 2017).

Dat de wet er gaat komen lijkt inmiddels zo goed als zeker. Steeds meer gemeenten zetten daarom pilotprojecten op om de bouwsector te faciliteren in het werken met de nieuwe wet. Toch is het vooral aan de markt om deze uiteindelijke stap ook daadwerkelijk te maken en hier gebruik van te maken. Ondanks dat de wet op dit moment per 1 januari 2018 lijkt in te gaan, blijft het echter verrassend stil als het gaat om deelnemende partijen in pilotprojecten.

Als projectleider van de Pilot kwaliteitsborging in de gemeente Steenbergen ervaar ik hetzelfde. De gemeente Steenbergen heeft besloten de nieuwe wet niet af te wachten, maar een platform te creëren om alvast ervaring op te doen in het werken in de geest van de nieuwe wet. Hierbij is bewust gekozen voor zeer ruime randvoorwaarden waarbij de verantwoordelijkheid bij de bouwsector is komen te liggen. Het aantal aanmeldingen is ondanks deze ruime opzet helaas toch lager dan verwacht. Sterker nog, alleen aannemer De Kok Bouwgroep uit Bergen op Zoom in samenwerking met woningcorporatie Stadlander is de uitdaging aangegaan om direct deel te nemen aan dit pilotproject.

De Kok Bouwgroep staat inmiddels aan de vooravond van de oplevering van het pilotproject Nieuw Eeckelenbergh te Steenbergen. Dit project omvat het realiseren van zeventien levensloopbestendige en nul-op-de-meterwoningen. De ervaringen zijn tot op heden positief!

Dat er een derde onafhankelijke partij, op een andere manier over de schouder meekijkt, heeft veel meerwaarde gehad in het gehele bouwproces. Bouwplantoetsers Nederland is, als kwaliteitsborger, in een vroeg stadium, vóór de vergunningsaanvraag, betrokken bij het proces. Zodoende hebben zij tijdens het hele proces, de kwaliteit kunnen borgen en waar nodig direct kunnen corrigeren. Dit is, mede doordat partners en vaklieden steeds meer verantwoordelijk worden voor hun eigen werkzaamheden, de kwaliteit ten goede gekomen. Het heeft overigens niet direct geleid tot minder werk in het bouwproces, omdat met name toetsmomenten goed moeten worden gedocumenteerd en reproduceerbaar moeten zijn. Verwacht wordt dat dit in de toekomst steeds beter en sneller zal gaan. De Kok Bouwgroep geeft echter aan dat deze manier van werken voor herhaling vatbaar is.

Vooralsnog zal op 4 juli 2017 duidelijk worden wat de toekomst van de Wet kwaliteitsborging bouwen zal zijn. Op deze datum zal het wetsvoorstel worden behandeld in de Eerste Kamer en mag minister Plasterk zijn wetsvoorstel gaan verdedigen. Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid over de exacte inhoud van deze wet en de datum van inwerkingtreding.

Wat de uitkomst ook zal zijn, wacht niet! Kom op! Maak gebruik van pilotprojecten. Kijk of uw plan past binnen de nieuwe wet, informeer bij de gemeente waarbinnen uw project zich afspeelt of een pilotproject wordt gefaciliteerd, of stimuleer deze gemeente om dit alsnog te doen en leer! Ga oefenen en maak gebruik van de mogelijkheden. Hiermee doet u niet alleen uzelf, maar ook bouwend Nederland en uiteindelijk uw klant een groot plezier.

Ga ervoor en wacht niet af! Laat je niet verrassen door de impact van deze nieuwe wetgeving op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw.

 


Wilt u meer informatie over de Wet kwaliteitsborging bouwen? Neem dan contact op!

 

Gepubliceerd op jun 14, 2017 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving