Juridische routekaart Omgevingswet

Bron: Omgevingsweb.nl

De herziening van het omgevingsrecht betekent een grote operatie, die belangrijk is voor iedereen die in de praktijk van het omgevingsrecht werkt is of zal werken. Dat geldt zeker ook voor gemeentejuristen en niet alleen als ze werken binnen het ‘traditionele’ fysiek domein. Het omgevingsrecht reikt verder. De Omgevingswet – en in het bijzonder het verplichte gemeentelijk omgevingsplan – heeft namelijk ook gevolgen voor veel bestaande gemeentelijke verordeningen, nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleidsregels.

Bekijk de Juridische routekaart Omgevingswet

Hoewel de voorgenomen inwerkingtreding (in 2018) nog ver weg lijkt, is het voor gemeenten zaak om nu al aan de slag te gaan: kennis vergaren, meedenken, vaardigheden opdoen en de organisatie voorbereiden op wat komen gaat. Daarom is deze Juridische routekaart opgesteld. De bedoeling is dat u hierin antwoord vindt op een aantal vragen (Wat speelt er allemaal? Waar kunt u een bijdrage leveren? Wat is zinnig om nu al te doen?).

Omdat nog lang niet alles duidelijk is, is deze Juridische routekaart een dynamisch document dat ieder kwartaal – of zoveel vaker dan noodzakelijk – wordt geactualiseerd. Deze is als volgt opgebouwd:

 

Gepubliceerd op feb 3, 2016 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving