Omgevingswet aangenomen

Bron: binnenlandsbestuur.nl

De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Met een motie heeft de Senaat vastgelegd dat omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten niet na twee, maar na vier weken in werking mogen treden.

Principieel bezwaar

In de Eerste Kamer stemden – net als vorig jaar in het parlement – alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren tegen het wetsvoorstel. Hoewel zij de uitgangspunten van de stelselwijziging steunen, vrezen zij dat de bescherming van de leefomgeving er niet beter van wordt. Dat normen en toetsingskaders die natuur en milieu moeten beschermen niet in de wet zijn opgenomen, maar straks in de uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) komen, is voor deze partijen een principieel bezwaarpunt.

Onomkeerbare besluiten

Alle andere Senaatsfracties stemden voor de wet. Ook steunt een ruime meerderheid een SP-motie over de termijnen voor onomkeerbare besluiten, zoals kap- en sloopvergunningen. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wilde vanwege de uniformiteit de inwerkingtreding voor alle omgevingsvergunningen op twee weken vaststellen. Dat geeft belanghebbenden echter te weinig tijd om te reageren op besluiten die hen raken, vindt de Eerste Kamer. Het compromis van vier weken (is nu zes weken) geldt alleen voor onomkeerbare besluiten. De minister heeft al aangekondigd nu alsnog te bekijken of andere omgevingsvergunningen, zoals voor dakkapellen, dan per direct in werking kunnen treden.

Beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen

Ook twee andere moties zijn aangenomen. De eerste motie is van GroenLinks en stelt dat beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in de uitvoeringsregelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd moeten worden overgenomen uit de huidige wet- en regelgeving. Dat moet ervoor zorgen dat eventuele herformulering niet tot verslechtering van het beschermingsniveau leidt. In de andere motie, van D66, wordt de regering opgeroepen om in de nationale omgevingsvisie rekening te houden met grensoverschrijdende aspecten van de leefomgeving, zoals klimaatverandering en biodiversiteit.

Interview minister Schultz

Minister Schultz blikt in een interview met Binnenlands Bestuur terug op het wetgevingsproces tot nu toe en kijkt vooruit naar onder andere de invoering en het digitaal stelsel.

Gepubliceerd op mrt 23, 2016 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving