Rijkswaterstaat coördineert invoering Omgevingswet

Rijkswaterstaat krijgt een coördinerende rol bij de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten, provincies en waterschappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het onderzoek leiden naar een eerlijke verdeling van lasten en baten. Dat zijn de decentrale overheden overeen gekomen met het rijk. Deze en andere afspraken staan in het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet.

Samenhang tussen digitalisering en transitie

De invoering van de Omgevingswet rust op twee pijlers: de invoering van een nieuw digitaal stelsel (de Laan van de Leefomgeving) en een nieuwe werkwijze bij gemeenten, provincies en waterschappen. Om te zorgen voor samenhang tussen de digitalisering en het transitieproces bij die overheden, kiezen de partijen ervoor om de coördinatie van de implementatie in handen te leggen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wordt voorzitter van een programmaraad, die het invoeringsprogramma voorbereidt en voorlegt aan het bestuurlijk overleg van de drie koepels en het ministerie.

Ondersteuning eigen achterban

De verschillende overheden hoeven niet alles uit handen te geven. Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen voeren regie op de invoeringsondersteuning voor hun eigen achterban, staat in het bestuursakkoord. ‘Maar wat er moet gebeuren voor de Omgevingswet heeft een enorme impact en omvang. Rijkswaterstaat heeft, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, hiervoor de expertise in huis’, zegt Co Verdaas. Verdaas is als bestuurlijk verkenner nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursakkoord. ‘Rijkswaterstaat heeft veel slagkracht en professionaliteit en veel ervaring met het managen van grote projecten. De koepels hebben aangegeven dat ze daar vertrouwen in hebben.’

Kosten gaan voor baten uit

In het bestuursakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de financiering van de implementatie van de Omgevingswet. De wet gaat – door deregulering, vereenvoudiging en verlaging van de onderzoekslasten – overheden geld opleveren. Zo houdt het wetsvoorstel al rekening met een structurele lastenverlichting voor gemeenten van 35 tot 51 miljoen euro. De lasten voor de invoering gaan echter voor die baten uit. Het ministerie neemt voorlopig de kosten voor zijn rekening die in de voorbereiding worden gemaakt. Later kunnen die worden verrekend.

VNG leidt financieel onderzoek

Wat de wet de komende jaren precies gaat kosten en opleveren voor elke overheidslaag en hoe dat eerlijk is te verdelen, is onderwerp van nader onderzoek. De VNG gaat dat onderzoek leiden, zegt Verdaas, waarna harde afspraken over de financiering moeten worden gemaakt. Of dat moeilijke onderhandelingen worden? Verdaas: ‘Dat hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Maar de winst van dit bestuursakkoord is dat de partijen nu hebben afgesproken hoe ze elkaar meenemen in de volgende fase. En dat nu niet wordt onderhandeld zonder dat je weet waarover je het hebt. Straks liggen de feiten op tafel. Dan heb je naar je achterban een duidelijk verhaal.’

Eén klik op de kaart

Een ander belangrijk onderdeel van de bestuurlijke afspraken gaat over het digitale stelsel. De partijen kijken ver veruit: ze willen dat in 2024 alle relevante beschikbare informatie (wet- en regelgeving én actuele data) over de leefomgeving met één klik op de kaart beschikbaar is via de Laan van de Leefomgeving. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2018 moet het digitale stelsel in elk geval het huidige dienstverleningsniveau hebben plus een eerste verbeterstap. Verder is afgesproken dat de overheden minimaal een half jaar de tijd hebben om zich in te werken in de nieuwe digitale werkwijzen. Dat betekent dat de ondersteuning voor de systemen uiterlijk 1 juni 2017 klaar moet zijn.

Bron: Binnenlandsbestuur

Gepubliceerd op jul 2, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving