Let the urban planner handle it

“Jij bent jurist, toch? Planoloog? Oh, dat had ik niet eens in de gaten. Bedoel het als een compliment hoor!”.

De juridisering is ook in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningswereld overduidelijk. Gemeenten willen juristen. De planoloog met vergelijkbare werkervaring lijkt steeds minder interessant. Hij of zij is tenslotte geen meester.

Planologie?

Maar “planologie” wat is dat nou eigenlijk? Dat is nog niet zo makkelijk. Er bestaat namelijk veel discussie omtrent de definities van planologie, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Volgens Wikipedia is Planologie: “een wetenschap die de samenleving een spiegel voor houdt en constant in ontwikkeling is, en dus zelf ook voortdurend verandert van betekenis”.[1] Volgt u het nog? Als planoloog zie ik mijzelf in ieder geval als een veelkoppig monster. Met andere woorden: een brede achtergrond en interesse in de ruimtelijke ordening en ontwikkeling, zonder specialist te zijn. Een generalist met liefde voor het vak.

Gemeente

Terug naar de gemeente. Kennelijk met een behoefte aan zekerheid. Zaken dicht timmeren. En ik zal niet ontkennen dat de kwaliteit van ruimtelijke plannen belangrijk is om ruimtelijke doelstellingen te halen. Maar ligt de balans niet een beetje teveel bij zekerheid?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Omgevingswet eraan komt. En wat lezen we in de toelichtingen van het ministerie: “minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.”

Ruimte voor maatwerk

Het wetsvoorstel Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk. Dat vraagt om een andere manier van werken van de overheid. Meer ondersteunend en uitgaan van vertrouwen. Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Daarnaast verplicht de wet bestuurders om integrale visies op te stellen, waarin de verschillende belangen in de ruimte in samenhang worden beschouwd. In het conceptwetsvoorstel is de visie alleen nog verplicht voor rijk en provincies, maar het lijkt er sterk op dat deze ook voor gemeenten verplicht zal worden.

Nu is dat natuurlijk best spannend, stippen op de horizon zetten. En voor gemeentebesturen kan het ook best even wennen zijn. Eén ding lijkt mij zeker: de gemeente heeft in de filosofie van de Omgevingswet aan juristen alleen niet genoeg. Als planoloog sta ik in ieder geval te popelen om met de Omgevingswet aan de slag te gaan!

Wilt u weten wat Ruimtemeesters hierin kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.


[1]    http://nl.wikipedia.org/wiki/Planologie

Gepubliceerd op mrt 26, 2015 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving