Actualisatie omgevingsvisie gemeente Bloemendaal

In het kader van de nieuwe Omgevingswet is Ruimtemeesters door gemeente Bloemendaal gevraagd om op basis van de Structuurvisie een concept omgevingsvisie op te stellen. Het opstellen van de omgevingsvisie is door de gemeente opgedeeld in 3 fasen. In de eerste fase is door de gemeente al het gemeentelijk beleid in beeld gebracht en zijn de opgaven geïnventariseerd.

Vanuit de gemeente was de eis dat de opzet en terminologie uit de structuurvisie ook zou terugkomen in de omgevingsvisie. Daarom is door ons het bestaande beleid herschreven, geherstructureerd en geactualiseerd naar Omgevingswet.

De conceptversie is door de gemeente ter inzage gelegd, waarna de gemeente tijdens verschillende participatiemomenten informatie heeft opgehaald. De uitkomsten hiervan zijn door ons verwerkt in het concept. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld, waarna deze definitief is geworden.

juridisch advies,ruimtelijke ordening,omgevingsvisie,Omgevingswet

Zo heeft Ruimtemeesters de gemeente Bloemendaal geholpen om op basis van de structuurvisie en de Omgevingswet een concept omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie stuurt op de hoofdopgaven van de gemeente Bloemendaal. Ook maakt de visie het mogelijk om voor iedere situatie een afweging te maken. Er is ruimte voor nieuwe ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie helpt bij een snellere en betere besluitvorming.

Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Is uw gemeente al helemaal Omgevingswet-proof? Wij helpen uw gemeente bij het actualiseren hiervan. Neem contact met ons op en een van onze professionals zal u te woord staan.

 

Waar Tess trots op is?

juridisch advies,ruimtelijke ordening,omgevingsvisie,Omgevingswet

 

 

“Het werken met de nieuwe terminologie en deze toepassen aan de bestaande omgevingsvisie van Bloemendaal is vlekkeloos verlopen. De omgevingsvisie van Bloemendaal is bij deze Omgevingswet-proof! ”

 

Tess Otten / Consultant Leefomgeving en RO

 

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?