Arbeidsmigranten – Gemeente Buren

Veel gemeenten in Nederland kennen een tekort aan woningen. Niet alleen voor hun eigen inwoners, maar ook voor buitenlandse werknemers. Hoe zorg je dan voor een evenwichtig huisvestingsbeleid? Maak je onderscheid tussen short-stay en mid-stay? Ruimtemeesters begeleidde al diverse gemeenten bij het opstellen van dergelijk beleid, zoals bij de Gemeente Buren. Wij zijn hierbij voorstander van integraal beleid. We betrekken hierbij dus onze specialisten op de gebieden gezondheid, veiligheid en participatie.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wilde de gemeente oefenen met participatie bij het vaststellen van beleid. Aan Ruimtemeesters werd de vraag gesteld om hiervoor een proces ‘te ontwerpen’ en dit uit te voeren.

Hoe richt je een proces in voor zo’n breed onderwerp? Een goede analyse van de problematiek in het algemeen, maar ook op regionaal en gemeentelijk niveau is dan onontbeerlijk. Op basis daarvan ontwierpen we voor de gemeente Buren een proces. Het proces bestond uit het opstellen van een trendanalyse met daarin alle laatste trends (feitelijk, beleidsmatig en cijfermatig) op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Hierna volgden gesprekken met stakeholders; werkgevers, huisvesters, arbeidsmigranten maar ook Omgevingsdienst, woningcorporaties en burgers. Dit alles was input voor twee integrale labsessies waarin met alle stakeholders tot een richting gekomen werd voor nieuw huisvestingsbeleid.

Door participatie hebben een door alle partijen (grotendeels) gedragen beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten opgesteld. Ook bij participatie is het immers keuzes maken!

 

Waar Koen echt trots op is?

Ik ben trots op dit proces, omdat we onze kennis van arbeidsmigranten en onze ervaring met participatie hier hebben gecombineerd. Daarnaast hebben we door corona het participatieproces moeten aanpassen en dit heeft goed gewerkt.  Het is fijn om deze gemeente te kunnen helpen met hun vraag naar gedragen huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.”
Koen Van Polanen, Directeur/Juridisch Adviseur

 

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?