Dijkversterking Waal – Waterschap Rivierenland – Gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe heeft ca. 45 km Waaldijk die de komende jaren op de schop gaat in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Samen met Waterschap Rivierenland werkt onze projectleider namens de gemeente aan twee dijkversterkingsprojecten van de Waal: Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg. De projecten hebben de verkenningsfase en planuitwerkingsfase doorlopen. Inmiddels is voor een van de projecten een gecoördineerde projectprocedure gestart en voor de andere is deze in voorbereiding.

Namens de gemeente coördineert onze projectleider de vragen van en aan het waterschap over de twee projecten. Deze gaan over afwegingen op inhoud (o.a. landschappelijke inpassing, weginrichting, recreatieve punten, monumenten, uitvoering en toekomstig beheer) en over advies en afstemming over de benodigde juridisch-planologische procedures (bestemmingsplan en omgevingsvergunning). Natuurlijk wordt ook met bewoners gesproken over effecten van te nemen maatregelen.

Naast het hoofdonderwerp van de dijkversterking werkt onze projectleider met het waterschap aan zogenaamde meekoppelkansen. Dit zijn ontwikkelingen die als kans mee kunnen worden genomen bij de versterkingsmaatregelen (werk met werk maken). Zo werkt West Betuwe samen met waterschap, provincie en 5 buurgemeenten aan een ‘Gastvrije Waaldijk’ en aan de herontwikkeling van een voormalig steenfabrieksterrein aan de Waal.

Vanaf 2021 zal de uitvoering van ‘koploperproject’ Gorinchem-Waardenburg van start gaan.

 

Waar Noortje echt trots op is?

“Het is heel mooi om bij te dragen aan een project dat zorgt voor een waterveilig Nederland en daarbij maatschappelijke kansen te benutten om de dijkversterking juist te gebruiken om de rivier als mooi, landschappelijk onderdeel in de fysieke ruimte nog beter te kunnen beleven. ”

Noortje Breij, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen en Dijkversterkingsopgave

 

Ruimtemeesters is op zoek naar ervaren projectleiders om het team te versterken. Ben jij de Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling die wij zoeken? Solliciteer dan nu!

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?