Huisvestingsbeleid flexwoners – Gemeente Terneuzen

Ruimtemeesters werd door gemeente Terneuzen gevraagd om te helpen bij het huisvestingsbeleid voor flexwoners. De gemeente had de opgave om huisvesting te realiseren voor speciale groepen in onze samenleving terwijl er sprake is van een oververhitte woningmarkt. Want hoe zorg je voor een goede huisvesting van personen die slechts tijdelijk in Nederland zijn? Personen zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten die voor een bepaalde tijd in de gemeente aan de slag gaan. Ruimtemeesters hielp de gemeente met deze opgave en voorzag hen van planologisch en juridisch advies.

De gemeente Terneuzen stelde ons meerdere vragen. Ten eerste werd ons gevraagd mee te denken over een raamwerk voor het te ontwikkelen beleid. Door het stellen van kritische vragen en interdisciplinaire sessies werd duidelijk wat de gemeente precies wilde regelen. Wij stelden hiermee uitgangspunten voor het beleid op, waarna de gemeente zelf het beleid schreef. Wij toetsten dit beleid op de juridische kwaliteiten en legden een koppeling met de ruimtelijke plannen.

We hielpen de gemeente om een koppeling te maken tussen visie, beleid en regelgeving. De voornaamste vraag was hier welke zaken de gemeente wilde regelen en wat wij hierin voor hen konden betekenen. Vanuit onze ervaring namen we de gemeente mee in de mogelijkheden die er zijn. Dat leidde tot een visie op hoofdlijnen. Deze visie was de basis voor het opstellen van beleid. Maar hoe verhoudt dit beleid zich tot de al bestaande regels die zijn vastgelegd in verordeningen en bestemmingsplannen? Om gelijktijdig alle bestemmingsplannen aan te passen, stelden we voor de gemeente een paraplubestemmingsplan op.

 

Waar Koen echt trots op is?

Portretfoto van medewerker Koen van Polanen

“Ik ben trots op de samenwerking met de gemeente Terneuzen. We namen de gemeente mee in de kansen en risico’s van verschillende keuzes. Hierdoor konden zij uiteindelijk de keuzes maken die passen bij de sfeer van de regio.”

Koen van Polanen, Directeur / Juridisch Adviseur

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?