Onderbouwen van evenementenbeleid – Gemeente Oss

Ruimtemeesters heeft samen met Peutz en LAgroup (inmiddels opgeheven) bestendig evenementenbeleid ontwikkeld voor de gemeente Oss. In dit traject waren wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing van het nieuwe evenementenbeleid en de daar bijbehorende locatieprofielen, Peutz voor het akoestisch geluidsonderzoek en LAgroup voor het schrijven van het beleid.

Het evenementenbeleid van de gemeente Oss diende, onder andere door een uitspraak van de Raad van State, te worden geactualiseerd. Bovendien was er vanuit de gemeente Oss behoefte aan locatie specifieke richtlijnen voor evenementen, waarbij er rekening werd gehouden met (de meest recente) ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het geactualiseerde evenementenbeleid is eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

In het evenementenbeleid is bepaald dat de gemeente binnenkort gaat werken met zogeheten locatieprofielen. In een locatieprofiel zijn de gebruiksregels en randvoorwaarden voor het organiseren van een evenement op die locatie opgenomen. Denk hierbij aan het maximumaantal te organiseren evenementen per kalenderjaar, het maximum toelaatbare muziekgeluidniveau per evenement, eventuele rustperiodes en aan te vragen ontheffingen of vergunningen.

Inmiddels werken we samen met de gemeente Oss aan het opstellen van deze locatieprofielen en aan het organiseren van participatietrajecten om de directe omgeving hierbij te betrekken. Ook wil de gemeente Oss drie jaar oefenen met het werken met deze locatieprofielen. Dit betekent dat de locatieprofielen de komende jaren nog aan verandering onderhevig zullen zijn.

 

Waar Menno echt trots op is?

Portretfoto van medewerker Menno Luijkx

“Ik ben trots op de manier waarop wij samen met de gemeente Oss de verschillende belangen continu voor ogen houden en tegen elkaar afwegen. Met het opstellen van evenementenbeleid zijn namelijk veel verschillende belangen gemoeid. Het gaat hierbij niet alleen om geluid, maar ook om zaken als een goede verkeersafhandeling en in sommige gevallen natuurbehoud.”

Menno Luijkx, Junior adviseur Omgevingswet

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?