De transitie naar één Omgevingsplan – Gemeente Vijfheerenlanden

Voor de Gemeente Vijfheerenlanden heeft Ruimtemeesters een transitieplan opgesteld om verschillende bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken samen te voegen tot één omgevingsplan. Deze gemeente is in 2019 gefuseerd uit drie verschillende gemeenten, waardoor er veel verschillende bestemmingsplannen gelden. In het kader van de Omgevingswet moeten al deze stukken op termijn samengebracht worden tot één omgevingsplan. Met het opstellen van een transitieplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente tot 2029 aan de slag kan gaan met de transitie naar één omgevingsplan.

Ruimtemeesters is gestart met een eerste werksessie op locatie. In deze verkennende sessie hebben we samen met een groep juristen, vergunningverleners en beleidsmedewerkers van de gemeente besproken wat er al lag, waar rekening mee gehouden moest worden en wat de pijnpunten waren. De resultaten uit deze werksessie en het bijbehorende huiswerk diende als voorbereiding voor een tweede sessie.

De tweede sessie vond wegens de coronamaatregelen geheel online plaats. Tijdens deze sessie inventariseerden we de actiepunten voor de gemeente. Vanuit twee verschillende groepen hebben we thema’s en prioriteiten benoemd. Dit via een virtuele werksessie waarin functies en prioriteiten per gebied inzichtelijk werden.

Op basis van de twee werksessies is een concept transitieplan opgesteld. In een derde sessie zijn alle benoemde opgaven en actiepunten in de tijd gezet om zo een goede aansluiting te vinden op de gemeentelijke situatie en mogelijkheden.

Het transitieplan helpt de Gemeente Vijfheerenlanden de transitie naar het nieuwe planologische regime onder de Omgevingswet in goede banen te leiden. Met het transitieplan heeft de gemeente een helder beeld van de opgaven en een plan van aanpak voor de komende jaren.

Waar Eva echt trots op is?

Portretfoto van medewerker Eva Jongsma

“Ik ben trots op het feit dat we samen met deze gemeente hebben kunnen werken naar een transitieplan. Met de input van de groep werd het inzichtelijk wat er moet gebeuren. En dat bijna geheel online!”

Eva Jongsma, Junior adviseur leefomgeving

 

Ruimtemeesters zoekt nog ambitieuze adviseurs die door willen groeien. Heb jij het in je? Ga dan aan de slag als Junior Adviseur Ruimtelijke Ordening!

Transitie naar één omgevingsplan onder de Omgevingswet- Gemeente Vijfheerenlanden

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?