Woningbouwopgave Hooge Zwaluwe

Met de realisatie van 11 grondgebonden woningen in 2020 waren de uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw binnen Hooge Zwaluwe grotendeels benut. Ruimtemeesters heeft daarom van gemeente Drimmelen de opdracht gekregen om samen met de gemeente, inwoners en andere belanghebbenden een verkenning naar de mogelijkheden voor een concrete invulling van kansrijke locaties voor woningbouw op te zetten. De gemeente richtte zich op kleinschalige uitbreidingslocaties, hierbij was het de opgave om de uitbreidingslocaties niet ten koste te laten gaan van gronden met hoge agrarische functies.

Omdat het hierbij om het bouwen van woningen voor en met de inwoners ging, heeft Ruimtemeesters voor een proces gekozen waarin inwoners en andere belanghebbenden in het dorp zijn meegenomen. Het tijdens het traject meermaals aan inwoners voorleggen van de mogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat het uiteindelijke resultaat breed is gedragen.

Ruimtemeesters heeft verkend wat de mogelijkheden en de voor- en nadelen per locatie zijn. Met als uiteindelijk resultaat een aantal aanbevelingen over mogelijke ontwikkellocaties voor woningen binnen Hooge Zwaluwe. Daarbij zijn 2 voorkeurslocaties voor de korte termijn, 2 uitnodigingslocaties en 2 lange termijnlocaties aangewezen. Ruimtemeesters heeft de gemeente geadviseerd om de kansrijke locaties nader uit te werken.

Afbeelding bij project Hooge Zwaluwe

Zo heeft Ruimtemeesters de gemeente Drimmelen geholpen om de mogelijke ontwikkellocaties voor woningen binnen Hooge Zwaluwe aan te geven. Een mooie ontwikkeling in een tijd van een schrijnend woningtekort.

Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Ruimtemeesters biedt uw gemeente steun aan bij het realiseren van ruimtelijke plannen. Neem contact met ons op en een van onze professionals zal u te woord staan.

 

Waar Anouk trots op is?

Portretfoto medewerker Anouk Peters

 

 

“De samenwerking met de gemeente Drimmelen voor het project woningbouwlocaties in het dorp Hooge Zwaluwe verliep erg goed. Het participatietraject via de tool maptionnaire gaf waardevolle input voor de mogelijke woningbouwlocaties.”

 

Anouk Peters / Adviseur Leefomgeving en RO

 

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?