Ambtenaren zien geen noodzaak voor aanpassen Ladder verstedelijking

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Beleidsambtenaren die werken met de Ladder voor duurzame verstedelijking zijn behoorlijk tevreden over dit ruimtelijke instrument. Ze zien geen noodzaak voor grondige verandering van de Ladder. Wel hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.

Interviews

Dat blijkt uit interviews onder ambtenaren uit ruim veertig gemeenten, uitgevoerd door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het planbureau ondervroeg hen over hoe zij de Ladder ervaren en gebruiken om goede afwegingen te maken tussen beschikbare ruimte en nieuwe ontwikkelingen in bestemmingsplannen.

Geen noodzaak voor aanpassing

Het instrument is aardig ingeburgerd, blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Gemeenten op de ladder’. Het instrument is een vast onderdeel van het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening, zo meldt het planbureau. “De Ladder functioneert soms als middel om (ongewenste) initiatieven tegen te houden en soms als middel om de bewustwording over goede ruimtelijke ordening te bevorderen.” Uit het onderzoek blijkt dat de ambtenaren geen noodzaak of urgentie zien om de Ladder aan te passen.

 

Vereenvoudigen

Dat gebeurt op dit moment wel. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) presenteerde voor de zomer een wijzigingsvoorstel in het Besluit Ruimtelijke Ordening, om de Ladder te vereenvoudigen en de onderzoekslasten te verlagen. Ook de handreiking wordt vernieuwd. Vooral vanuit marktpartijen klonk de afgelopen jaren veel kritiek op het instrument. Ze stellen dat de Ladder leidt tot een hausse aan juridische procedures om plannen tegen te houden. De pijn zit daarbij vooral in de eerste trede van de Ladder, waarin bouwplannen moeten worden getoetst aan de ‘actuele regionale behoefte’.

Juist positief

Deze trede leidt tot discussie over het nut en de noodzaak van verstedelijkingsplannen in de regio, stelt het PBL. Veel gemeenten vinden dat juist positief, blijkt uit de interviews, ook als dat ertoe leidt dat plannen niet doorgaan, omdat er binnen de regio onvoldoende of geen behoefte aan is. “Naarmate de regionale afstemming op orde is, wordt het namelijk eenvoudiger de Ladder toe te passen.” Op het moment dat in de regionale behoefteraming slapende plannen zitten, of plannen die voorlopig niet tot uitvoering zullen komen, ervaren gemeenten dit als onnodig belemmerend, aldus het PBL.

 

Gepubliceerd op sep 19, 2016 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving