Gluren bij de buren: de spanning op de woningmarkt in Duitsland

Dat er momenteel een probleem is op de woningmarkt is wel duidelijk, of het nu om de koopwoningen, sociale huurwoningen of vrije huursector gaat. Zo publiceerde het Centraal planbureau onlangs een rapport over de schaarste van nieuwbouwlocaties. Staat Nederland hierin op zichzelf? Ruimtemeesters vergelijkt de Nederlandse woningmarkt met die van Duitsland.

De woningmarkt in Nederland ziet er als volgt uit: 60% van de woningmarkt bestaat uit koopwoningen, 31% zijn corporatiewoningen en de overige 9% zijn vrijehuursectorwoningen ook wel particulieren woningen. De laatste is dus maar als heel klein aandeel aanwezig op de Nederlandse woningmarkt. Dit betekent dat de grootste groep huishoudens, de middeninkomens met een inkomen tussen de € 35.000,00 en € 45.000,00, in Nederland vaak tussen wal en schip vallen op het gebied van huisvesting. Maar hoe ziet de woningmarkt er bijvoorbeeld in Duitsland uit? Is deze hetzelfde of is het volledig anders verdeeld?

De woningmarkt bij onze oosterburen…

In Duitsland is er sprake van een kleine sociale huurwoningmarkt (circa 10%). De huurmarkt in Duitsland is namelijk sterk geliberaliseerd, dit betekent dat er circa 50% van de woningmarkt uit vrije huursector woningen bestaat. In de afgelopen 20 jaar zijn in Duitsland honderdduizend sociale huurwoningen verkocht aan private beleggers. De Duitse woningmarkt is ook minder streng dan de Nederlandse. De zittende huurders kunnen in Duitsland wel rekenen op bepaalde bescherming. Deze bescherming heeft vooral betrekking op het inperken van de huurverhoging tot 20% in drie jaar tijd.

Maar ook in Duitsland zijn ze op zoek naar een andere, verbeterde huurmarkt. Er ontstaat in bepaalde wijken in grote steden spanning binnen de huurmarkt en juist daar schieten de prijzen omhoog. De stadsbesturen van deze steden hebben er daarom ook voor gekozen om de huurverhoging te verlagen van maximaal 20% naar maximaal 15% in drie jaar. Het effect van deze maatregelen is maar beperkt en daarom worden er in de loop van 2019 extra maatregelen verwacht.

Noodknop middenhuursegment

In Nederland worden er momenteel ook verschillende maatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat de huurmarkt minder gespannen wordt. Zo kondigde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) afgelopen maand aan dat de inkomensgrens van meerpersoonshuishoudens wordt verhoogd en dat de woningcorporaties meer ruimte krijgen om vrijesectorhuurwoningen te bouwen en te verhuren. Daarnaast gaat het kabinet een zogeheten “noodknop middenhuursegment” uitwerken. Deze regeling dient ervoor te zorgen dat gemeenten in regio’s met hoge middenhuren op basis van een percentage van de WOZ de aanvangshuur kunnen bepalen.

Met de hiervoor genoemde maatregelen komt de minister de middeninkomens tegemoet in hun opgave om geschikte huisvesting te vinden. De maatregelen kunnen ertoe leiden dat het iets makkelijker wordt om te huren, maar toch zal dit niet binnen een paar maanden zijn gerealiseerd. Daarnaast is het maar de vraag of dat deze maatregelen daadwerkelijk gaan werken, want sinds dat deze maatregelen bekend zijn gemaakt is er al genoeg kritiek geuit op dit maatregelenpakket.

Het is opvallend dat de Nederlandse en Duitse woningmarkt verschillen, maar toch kampen met vergelijkbare problematiek. Beiden landen kampen met een opgave om voldoende woningbouw te realiseren zodat iedereen kan wonen, maar de marktomstandigheden zijn erg verschillend ten opzichte van elkaar.

Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen!
Bekijk hiervoor onze pagina over Ruimte & Leefomgeving of neem direct contact op.

Gepubliceerd op apr 10, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving