Komt een boer bij de balie

De vraag die ik als kwartiermaker Omgevingswet vaak hoor is: “Wat moeten we nu doen om op 1-1-2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet”.

Ik zeg dan: “Denk maar eens aan die boer die op 4 januari 2021 bij jou aan de balie staat en een aanvraag voor een bed en breakfast indient om zo een invulling te geven aan zijn leegstaande schuur”.

Gemeenten denken dan vaak aan het invullen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. Echter op 1 januari 2021 moeten alle overheden aangesloten zijn op het nieuwe digitale systeem. De website Ruimtelijke plannen vervalt dan. Dit betekent dat naast een technisch exercitie (de ICT systemen moeten op elkaar aangesloten zijn) , de vergunningprocedures goed op orde moeten zijn en duidelijke werkafspraken met ketenpartners (provincie, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio) volgen. De vergunning moet namelijk  binnen acht weken afgegeven zijn. Dit betreft niet alleen de bouwvergunningen, ook de milieuvergunningen vallen hieronder. Die vraagt om een slimme manier van werken. Goede werkafspraken met de afdelingen die een onderbouwing moeten leveren, en strakke afspraken met de ketenpartners. Zij moeten jou de juiste informatie op tijd aanleveren, zodat jij binnen acht weken de vergunning kan afgeven.  En wat betekent dit voor de dienstverlening. Laat je de aanvragen digitaal verlopen of is een goede vooroverleg het eureka?

Een slimme manier van werken is hier nodig. De VNG geeft op haar site de Omgevingstafel als mogelijke oplossing. Samen met de belangrijkste partners schuiven bij deze tafel aan. Afhankelijk van de fase van de omgevingsvergunning schuiven partners aan of verlaten de tafel. De boer in dit verhaal licht aan die tafel zijn aanvraag toe. En de deskundigen kunnen dan ieder vanuit hun expertise kijken in welke vorm de aanvraag uitgevoerd kan worden, of geven aan als het niet kan. Soms moet de omgeving beschermd worden of worden waarden overschreden. En dat vraagt dan om aanpassing van het plan of een No Go.

Ik ben benieuwd op welke manier bestuurders die overlegtafel vormgeven. Groot, klein, rond, vierkant? Of komt er een aparte bestuurderstafel? En wie mogen dan aanschuiven?

Ik hoor het graag en altijd bereid om mee te denken. En vergeet niet er zijn al meer voorbeelden uit het land van slimme en efficiënte samenwerking.

Gepubliceerd op apr 1, 2019 en geschreven door:
Irma Dekker

Irma Dekker

Adviseur pilots en projectleider Omgevingswet / Coördinator Omgevingsvisie

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving