Ruimte in transitie: word creatief!

Vandaag is het alweer een jaar geleden dat Telengy VROM een nieuwe weg in sloeg. Meester X nam u mee langs verschillende ruimtelijke projecten door heel het land, uitgevoerd door omgevingsspecialisten die uitmunten in het ruimtelijke werkveld. Onze echte naam hielden we nog even geheim tot 16 september 2013 en vervolgden daarna onze ingezette koers als Ruimtemeesters.

Een nieuw jasje

Al ruim 10 jaar adviseren we overheden, bedrijven en particulieren op het gebied van uitdagende ruimtelijke vraagstukken. Maar meer dan ooit worden we gedwongen om onszelf de ‘waaromvraag’ te stellen. Mensen en organisaties die zich afvragen of ze zich wel op het juiste pad begeven, en vervolgens terug gaan naar het vaststellen van hun missie. Dit hebben wij vorig jaar ook gedaan toen we een nieuwe weg insloegen. Wat willen wij nou eigenlijk? Dat antwoord bleek al 9 jaar in de bedrijfsvoering van Telengy VROM verweven te zitten. Op deskundige, creatieve en inspirerende wijze ruimtelijke vraagstukken in Nederland oplossen.

Hoewel heel Nederland vol is van transities hebben wij onze transitie al gehad. Na 9 jaar Telengy VROM werd het vorig jaar tijd voor een nieuwe koers: een nieuw jasje, een nieuw pand en een nieuwe naam! Maar met dezelfde bedrijfsvoering en dus dezelfde missie!

De balans

Na een jaar Ruimtemeesters maken wij de balans op. Wat hadden we een jaar geleden voor ogen? Wij wilden nog meer dan in de 9 jaar als Telengy VROM onze missie naar voren brengen. Belangrijk is hierbij dat we de waaromvraag blijven stellen. Niet alleen aan ons zelf maar ook aan onze klanten. We constateren bijvoorbeeld vaak dat er een soort van ‘dossierblindheid’ bestaat. Dossiers die al jarenlang lopen maar bij de vraag waarom ze al zolang lopen is een van de veel gehoorde antwoorden: “Het past niet binnen de regels!” Het afgelopen jaar hebben wij een aantal van dit soort dossiers met inzet van onze deskundigheid op een creatieve manier weten op te lossen. Het stellen van de waaromvraag biedt dus inspiratie om dossiers op een andere manier te bekijken.

Word creatief

Een blik vooruit leert dat we in het ruimtelijk werkveld nog meer de waaromvraag moeten gaan stellen. In het sociaal domein zien we de drie transities: invoering van de Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo. Menigeen van u zal nu denken dat dit vooral een idee is geweest van onze volksvertegenwoordigers in Den-Haag, maar als u de waarom-vraag stelt komt u wellicht tot een ander oordeel.  De transities zijn grotendeels het gevolg van een veranderende samenleving. In Den-Haag is er alleen voor gekozen om deze oplossing te kiezen en daar kun je natuurlijk van mening over verschillen.

De ontwikkelingen in het ruimtelijk werkveld lijken volledig stil te staan, maar niets is minder waar!! Wij dagen u uit om in het ruimtelijk werkveld op alle niveaus wat vaker de waaromvraag te stellen en u zult zien dat er aan de oorzaak-kant veel beweging is maar dat wij het gevolg nog niet zien.

Stilstand is achteruitgang … dus blijf niet wachten op beweging of nieuwe regels maar word zelf creatief!

Gepubliceerd op feb 20, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving