Wie voert straks de regie op de leefomgeving?

De invoering van de Omgevingswet is door het vorige kabinet nog net even doorgeschoven naar 2021. Dit is niet het eerste uitstel van deze vereenvoudiging van het omgevingsrecht. En wellicht ook niet het laatste!

We zijn ervan overtuigd dat het nu wel de hoogste tijd is om serieus aan de slag te gaan met het vernieuwde omgevingsrecht. In onze dagelijkse praktijk zien we dat elke gemeente daar op haar eigen manier al mee aan het werk is. Er wordt volop geëxperimenteerd en gezocht naar de beste manier om invoering van de Omgevingswet te organiseren. Elk zichzelf respecterend advocatenkantoor en adviesbureau biedt ook een cursus Omgevingswet aan waaraan zowel vergunningverleners als beleidsmakers gretig deelnemen.

Het verwerven van enkel extra kennis over de Omgevingswet is naar onze beleving niet de centrale opgave. De Omgevingswet is naar ons idee een logische reactie op een veranderende samenleving. Onze leefomgeving verandert en als samenleving willen we daar zelf voor een groot deel de regie over kunnen voeren. Niet alleen de schreeuwers moeten het echter voor het zeggen krijgen, maar ook de meer kwetsbare groepen. De Omgevingswet vraagt daarmee om een nieuwe rolverdeling binnen het ruimtelijke domein.

Waar is de gemeente nog van? Dat is de centrale vraag!

De benodigde rol- en taakverschuiving vraagt een lange adem, vergelijkbaar met de decentralisaties in het sociale domein. Het is dan ook niet gek om te zien dat bij verschillende gemeenten gebruik wordt gemaakt van de daar opgedane ervaringen. Een goed gefaciliteerde intern projectleider en een strategisch gekozen regieteam zullen van binnenuit de verandering op gang moeten brengen. Een continu open vizier is hierbij cruciaal om de samenleving betrokken te houden. Het gemeentelijke managementteam zal zich bewust moeten worden van de kansen die de Omgevingswet biedt. De benodigde kanteling in het fysieke domein vraagt een visie op de toekomstige organisatie en integratie van vakgebieden en functies. Gezien de andere organisatieveranderingen die vaak al gaande zijn is dit een echte managementopgave.  We moeten met z’n allen op zoek naar een weloverwogen regie op de leefomgeving!

Vanuit deze visie hebben Ruimtemeesters, Carbyn en Meerkat elkaar gevonden in een bijzondere samenwerking. Wij willen de benodigde transitie bij de gemeenten van harte ondersteunen vanuit een professioneel ecosysteem waarin inhoudelijke deskundigheid, veranderexpertise en kennis van gemeentelijke organisaties elkaar vinden. In 2018 gaan wij hiermee volop aan de slag en hoort u daar ongetwijfeld meer van! En als u nu al meer wilt weten: neem dan contact met ons op.


Ron Visscher – Ruimtemeesters – ron@ruimtemeesters.nl 

Cees Paul – Carbyn – cees.paul@carbyn.nl 

Niels Tekke – Meerkat – n.tekke@meerkat.eu

Gepubliceerd op jan 4, 2018 en geschreven door:
Ron Visscher

Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving