Tijdelijk capaciteit nodig?
Schakel onze omgevingsspecialisten in

Detachering overheid en gemeenten

U kunt een beroep op ons doen voor tijdelijke inzet van een omgevingsspecialist binnen onze vakgebieden: Ruimtelijke Ontwikkeling, Bestuurs- en privaatrecht, Vergunningverlening, toezicht & handhaving, Advies op de leefomgeving en Grond, exploitatie & vastgoed. Zowel op projectbasis als ter langdurige vervanging van een werknemer. Hiertoe hebben wij een eigen team van adviseurs en een netwerk van geselecteerde zelfstandige professionals waarop wij een beroep kunnen doen.

Detachering aanvraag

Detachering omgevingsspecialisten

U kunt een beroep op ons doen voor o.a. de volgende disciplines:

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Adviseur Ruimtelijke Ordening
 • Projectleider Ruimtelijke Ordening
 • Planoloog
 • Projectleider Omgevingswet
 • Bestemmingsplantoetser
 • Adviseur Gebiedsontwikkeling
 • Projectleider Gebiedsontwikkeling

Bestuurs- en privaatrecht

 • Juridisch adviseur vergunningen Wabo
 • Juridisch adviseur vergunningen APV, Bijzondere wetten
 • Jurist bezwaar- en beroep
 • Jurist handhaving (Wabo)
 • Jurist Ruimtelijke Ordening
 • Jurist Omgevingsrecht
 • Adviseur Omgevingsrecht

Bouwkunde

 • Toezichthouder Bouw
 • Wabo Casemanager
 • Bouwplantoetser
 • Coördinator Bouw
 • Toezichthouder Asbest
 • Vergunningverlener Asbest
 • Wabo vergunningverlener

Advies op de leefomgeving

 • Projectleider Omgevingswet
 • Adviseur Omgevingswet
 • Projectleider Ruimtelijke Ordening
 • Programmamanager
 • Adviseur GIS en Geodata
 • Interim management

Grond, exploitatie & vastgoed

 • Adviseur grondzaken
 • Adviseur grond en exploitatie
 • Jurist grondzaken
 • Beleidsmedewerker grondzaken
 • Adviseur grondzaken & vastgoed
 • Adviseur gebiedsontwikkeling
 • Juridisch adviseur grondzaken
 • Beleidsmedewerker grondexploitatie

Kennisdeling en vermenigvuldiging

Wanneer u een van onze specialisten inzet haalt u niet alleen zijn of haar kennis en ervaring in huis. Al onze medewerkers staan in nauw contact met elkaar via ons eigen kennis-intranet op het platform van Viadesk. Daarmee ontsluiten wij kennis, procedures en jurisprudentie die bij iedere medewerker aanwezig is en delen wij deze actief met elkaar. Zo kan een probleem, vraagstuk of procedure binnen uw organisatie door onze specialist worden opgelost mede met de backup van zijn of haar collega’s.

Up-to-date door onze Meesterproeven

Wij besteden veel aandacht aan het bijhouden van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Dit doen wij onder andere door maandelijks een Meesterproef te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt een actueel thema uit een van onze vakgebieden behandeld, met sprekers en kenners uit het veld, of door een van onze medewerkers zelf.

Onze vakgebieden

Onze omgevingsspecialisten zijn actief binnen onderstaande vakgebieden:

Advies op Leefomgeving

Ruimtemeesters ondersteunt overheden en ondernemers bij project- en procesmanagement. Wij zetten de lijnen uit, verbinden partijen en zorgen ervoor dat politiek gevoelige projecten in goede handen zijn. Door jarenlange ervaring als beleidsmedewerker en projectleider zijn onze adviseurs hét aanspreekpunt voor college, management, medewerkers en externe partijen. Als regisseur overzien zij het proces en gaan zij altijd voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Bestuurs- en privaatrecht

Ruimtemeesters ondersteunt overheden, ondernemers en particulieren in handhavingsprocedures, procedures op het gebied van Wabo-vergunningverlening en vertegenwoordigt u bij juridische procedures voor de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze juristen zijn bedreven in handhavingsvraagstukken, vergunningverlening en bezwaar & beroepsprocedures. Op zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk vlak kijken zij anders naar zaken, denken niet rechtlijnig maar in mogelijkheden en laten niets aan het toeval over.

Bouwkunde

Ruimtemeesters ondersteunt bij vergunningaanvragen en houdt toezicht op de kwaliteit van de bouw. Onze bouwkundigen zijn pragmatisch, zoeken naar mogelijkheden en denken mee met organisaties en burgers. Hiermee sorteren wij voor op de kwaliteitseisen van morgen.

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtemeesters ondersteunt overheden, ondernemers en particulieren in het ruimtelijke ordeningsproces van planvorming tot realisatie. Onze omgevingsspecialisten adviseren bij het opstellen van bestemmingsplannen tot het verlenen van omgevingsvergunningen. Onze adviseurs durven open het gesprek aan te gaan om plannen van initiatiefnemers te realiseren. Doordat wij constant op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de markt bieden wij efficiënte en praktische oplossingen.

Grond, exploitatie & vastgoed

Grond, Exploitatie en Vastgoed ondersteunt bij de juridische kanten van grondzaken en gebiedsontwikkeling. Zoals de contractvorming en de onderhandeling over gebiedsontwikkeling, herbestemming en projectontwikkeling, maar ook voor het inrichten van uw taakveld grondzaken of de gehele vastgoedorganisatie, het opstellen van actief, passief of juist eigentijds grondbeleid en richtlijnen. Bovendien zijn wij meesters in het optimaliseren van de werkprocessen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over tijdelijke inzet en detachering van onze medewerkers of bel ons op 088-4002800

Detachering aanvraag

Inhuurtips kandidaten

Wij delen graag onze kennis met u op het gebied van inhuur van (tijdelijke) kandidaten voor uw organisatie of afdeling. Hiertoe hebben we een handige whitepaper ontwikkeld die u hieronder kunt downloaden.

Whitepaper inhuurtips

share


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?


Rien Raijmakers

Commercieel directeur


connect


Contact

088 - 400.28.00

Team

Vakgebieden