Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ruimtemeesters aan de samenstelling van deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren. Ruimtemeesters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Alle afbeeldingen en teksten op de website zijn eigendom van Ruimtemeesters en mogen zonder voorafgaande toestemming niet worden gebruikt. Het is toegestaan een link op te nemen naar een blog-artikel of evenement, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.