Wat houdt Beleid en Leefomgeving in?

Het beleid rondom de fysieke leefomgeving wordt steeds omvangrijker en complexer. Het vakgebied verbreedt zich onder invloed van de nieuwe Omgevingswet met aspecten als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid, maar ook verbindingen met beleid uit het sociaal domein worden steeds vaker gemaakt. Daarnaast komen met de nieuwe woningbouwplannen van het kabinet en de stikstofcrisis weer nieuwe vraagstukken aan bod waar beleid op moet worden gemaakt/afgestemd. Beleid moet daarnaast ook grondig worden afgestemd met inwoners en ondernemers binnen uw gemeente. Participatie is namelijk een van de speerpunten van de omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een samenhang tussen de verschillende beleidsdocumenten, zowel in de breedte tussen beleidsterreinen en deelgebieden, als in detailniveau tussen de ambities uit Omgevingsvisie, de gebiedsdoelstellingen uit beleidsprogramma’s en de juridische vertaling naar het omgevingsplan. Met andere woorden: het beleid op de leefomgeving moet inmiddels echt Omgevingswetproof worden opgesteld.

Ruimtelijke ontwikkeling

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Transitie buitengebied

Transities in energie, landbouw en in het woningtekort zijn allemaal maatschappelijke kwesties die druk leggen op de ruimte in het buitengebied en de grenzen van landelijke kernen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Flexwonen

Van tiny house tot huisvesting van arbeidsmigranten; wij denken in oplossingen en mogelijkheden.

Lees verder

Energie en duurzaamheid

Ruimtemeesters kan meedenken over een realistische aanpak bij duurzame gebiedsontwikkeling

Lees verder

Gezonde en groene wijken

Juridische of sociaalgeografische kennis nodig om tot een passend beleid gezonde leefomgeving te komen?

Lees verder

Diensten

Heeft u vragen of juist tijdelijke ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijke ordening of de fysieke leefomgeving? Dan nemen wij graag uw werk uit handen. Onze diensten bestaan uit procesbegeleiding en advies, maar via detachering leveren wij u ook graag de juiste adviseur of specialist als aanvulling op uw team.

Heeft u advies of een van onze specialisten nodig op het gebied van ruimtelijke ordening, planprocedures of fysieke leefomgeving? Laat uw gegevens achter en wij nemen direct contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Sectoren & klanten

Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit in diverse sectoren;

 Ministeries
 Gemeenten
 Omgevingsdiensten
Waterschappen

Hulp nodig bij Beleid & Leefomgeving?

Contactformulier