Wat houdt Ruimte en Leefomgeving in?

Ruimtemeesters is een adviesbureau op het gebied van Ruimtelijke Ordening, daarom hebben wij het woord Ruimte in onze naam. Maar wat is Leefomgeving dan eigenlijk? De veelzijdigheid van de fysieke leefomgeving vraagt om expertise op verschillende onderwerpen. Ruimtemeesters biedt integraal advies aan overheden en overige marktpartijen op alle thema’s van de fysieke leefomgeving. Deze thema’s omvatten zowel de klassieke thema’s uit de ruimtelijke ontwikkeling als verkeer, milieu, water en groen. Ook adviseren wij binnen nieuwe thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en op het gebied van de Omgevingswet. Wij leveren strategisch project- en procesmanagement bij al deze onderwerpen en nemen graag een project voor u uit handen. Denk hierbij aan het opstellen van beleidsnota’s, het schrijven van een Programma ruimte of het meewerken aan een nieuw bestemmingsplan. Ook de ingewikkelde ruimtelijke procedures bij nieuwe initiatieven in de fysieke leefomgeving, van eerste idee tot uiteindelijke planvorming, nemen wij graag voor onze rekening.

Ruimtelijke onderbouwing

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Locatiescan

Onze locatiescans geven inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en belemmeringen van uw vastgoed of planlocatie.

Lees verder

Beleid leefomgeving

Voor elk aspect van de fysieke leefomgeving begeleiden wij onderzoek en inventarisatie en vertalen we dit in heldere beleidskaders voor uw gemeente.

Lees verder

Outsourcing

Wij nemen graag uw stapel dossiers uit handen, van principeverzoeken tot bestemmingsplannen wij creëren ruimte in de werkvoorraad.

Lees verder

Proces- en projectleiding

Geen proces of procedure is ons te gek, wij leiden uw ontwikkelproject of ruimtelijke procedure in goede banen.

Lees verder

Evenementen

Uw evenementlocaties zijn bij ons in goede handen; geluid, veiligheid en gezondheid.

Lees verder

Diensten

Heeft u vragen of juist tijdelijke ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijke ordening of de fysieke leefomgeving? Dan nemen wij graag uw werk uit handen. Onze diensten bestaan uit procesbegeleiding en advies, maar via detachering leveren wij u ook graag de juiste adviseur of specialist als aanvulling op uw team.

Heeft u advies of een van onze specialisten nodig op het gebied van ruimtelijke ordening, planprocedures of fysieke leefomgeving? Laat uw gegevens achter en wij nemen direct contact met u op om uw specifieke wensen door te nemen.

Sectoren & klanten

Onze oplossingen reiken van kennisdeling en advisering tot en met het werven, selecteren en plaatsen van de juiste personele capaciteit in diverse sectoren;

 Ministeries
 Gemeenten
 Omgevingsdiensten
 Waterschappen
 Ontwikkelaars
 Evenementenlocaties en -organisatoren

Uitgelicht project

Dijkversterking Waal – Waterschap Rivierenland – Gemeente West Betuwe

Samen met Waterschap Rivierenland werkt onze projectleider namens de gemeente aan twee dijkversterkingsprojecten van de Waal: Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg. Namens de gemeente coördineert onze projectleider de vragen van en aan het waterschap over de twee projecten.

Hulp nodig bij Ruimte & Leefomgeving?

Contactformulier