MEDIOR CASEMANAGER WABO

Salaris: max. €4000
Aantal uur: vanaf 28 uur per week
Regio in de buurt, maar altijd in overleg met jou
Een bonus gebaseerd op de prestaties van jou en de organisatie

Je vindt het leuk om:

 • Aanvragen van vergunningen te beoordelen.
 • Adviezen te verzamelen van zowel interne als externe partners om zo tot een vergunning te komen.
 • In- en externe informatie te verstrekken over procedures, regelgeving en beleid aan burgers, andere afdelen en eventueel het college.
 • Te fungeren als contactpersoon en aanspreekpunt.
 • Zelfstandig vooroverleggen/principeverzoeken, sloopmeldingen en APV en Wabo-aanvragen te behandelen.

Deze functie heeft Ruimte voor iemand die:

 • Minimaal een relevante hbo-opleiding heeft afgerond.
 • Minimaal 4 jaar (gemeentelijke) ervaring heeft.
 • Collegialiteit belangrijk vindt.
 • Kennis wil uitwisselen met collega’s.

Wij zijn Meesters in:

 • Jouw wensen en ambities omzetten in een ontwikkelplan.
 • Verder ontwikkelen van jouw expertise door middel van verschillende opdrachten.
 • Het aangaan van een samenwerking voor onbepaalde tijd.
 • Snel schakelen dankzij de korte lijntjes.
 • Elkaar verder helpen door elkaars kennis en expertise te delen.
 • Gezellige uitjes organiseren.
 • Het goed regelen van jouw mobiliteit en de faciliteiten die je nodig hebt voor een goede werkprestatie.

Sollicitatie bij Ruimtemeesters

Sollicitatie

Telefonisch contact

Eerste gesprek

Tweede gesprek

Welkom collega

Voorbeeld uit de praktijk van een Casemanager Wabo:

Vraag vanuit een gemeente: Op een locatie staat momenteel een wijkcentrum. Als we dat willen slopen en er een school voor in de plaats willen zetten, waar moeten we dan rekening mee houden?

Als Casemanager Wabo / Vergunningverlener kijk je in het bestemmingsplan, weet je dat de bestemming voor het gebruik als school klopt, maar dat er buiten het bouwvlak in het bestemmingsplan wordt gebouwd, waardoor er naast een vergunning voor het bouwen ook een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig is. Daarnaast is er sprake van een dagverblijf voor meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar. Daarom is ook een omgevingsvergunning nodig voor het brandveilig gebruiken. De bomen die naast het huidige wijkcentrum staan, zullen gekapt moeten worden. Daarvoor is ook een omgevingsvergunning nodig. Dit kan de aanvrager allemaal in één aanvraag meenemen, maar het hoeft niet.

Als Casemanager Wabo adviseer je de initiatiefnemer een quickscan te laten uitvoeren op de aanwezigheid van flora en fauna. Mogelijk is namelijk een ontheffing Wet natuurbescherming nodig bij het slopen van het huidige gebouw. De initiatiefnemer moet ook een stikstof-berekening laten uitvoeren voor zowel het bouwen/aanleggen als het gebruiken van het nieuwe gebouw. Als hierdoor namelijk een Natura2000 gebied kan worden verstoord, heeft de initiatiefnemer ook een Wnb-vergunning van de provincie nodig, maar hij of zij kan er ook voor kiezen dit deel uit te laten maken van de aanvraag omgevingsvergunning. Dan vraagt de gemeente om een verklaring van geen bedenkingen bij de provincie.  De initiatiefnemer zal  in ieder geval ook een sloopmelding moeten doen, waarvoor minimaal een asbestinventarisatie moet worden gemaakt en een sloopveiligheidsplan moet worden opgesteld.

Je raadt de initiatiefnemer aan een bouwkundig adviseur en een brandveiligheidsspecialist in de arm te nemen.

Je overlegt met betrokken in- en externe adviseurs. Daarbij vergeet je niet om ook met de collega’s van onderwijs af te stemmen. Dat had de initiatiefnemer al gedaan, want dat blijkt de gemeentelijke collega van gebouwenbeheer te zijn.

Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen? Solliciteer dan direct of neem contact met ons op! Voor meer informatie over wat we doen en wie we zijn, kan je ons merkpaspoort downloaden. Daarmee krijg je een goede indruk hoe het is om met en voor ons te werken.

 

Werken bij Ruimtemeesters

Ruimtemeesters wil geen standaard detacherings-/advies organisatie zijn, maar de beste werkgever in onze branche. Dit willen wij bereiken door naar onze medewerkers te blijven luisteren en ze mee te nemen in het doorontwikkelen van de organisatie.

Entrepreneursregeling

De zekerheid van loondienst combineren met de uitdaging en verantwoordelijkheid van het ZZP-bestaan? Met onze entrepreneursregeling geniet je het beste van beide werelden.

Als entrepreneur binnen Ruimtemeesters ben je verzekerd van een basisinkomen, maar krijg je de mogelijkheid dat basissalaris positief te beïnvloeden. Daar tegenover staat dat je als entrepreneur wordt uitgedaagd zelf je netwerk te onderhouden en je verantwoordelijkheid te pakken om samen met Ruimtemeesters nieuwe opdrachten binnen te halen. Zo word je dus eigenlijk een ondernemer binnen een onderneming. Doordat je niet volledig zelfstandige bent, word je als entrepreneur bij Ruimtemeesters gewoon onderdeel van het team. Je collega’s zijn er om vakinhoudelijk te sparren, kennis mee uit te wisselen en plezier mee te hebben.

Wil je meer weten over hoe de entrepreneursregeling in zijn werk gaat? Neem dan contact met ons op!

Meer weten over deze vacature?

Neem dan contact op met onze recruiters en zij koppelen jou aan een vakgenoot.

Collega’s met een vergelijkbare functie

Ugur Golbasi

Vergunningregisseur / Wabo Casemanager

Casper Flier

Medior Consultant Ruimtelijke Ordening

Joost Hermus

Omgevingsspecialist / Senior Wabo vergunningverlener / Adviseur RO

Direct solliciteren

 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.