Omgevingswet Game
Draagvlak voor verandering

Omgevingswet Game

De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee. Er zal niet alleen inhoudelijk veel veranderen, maar de wet vraagt ook om een andere manier van werken. Er worden andere eisen gesteld aan overheden, ambtenaren, bedrijven en burgers. Traditionele verander- en opleidingstrajecten zijn vaak saai, zorgen voor weerstand en bovendien blijft slechts 15% van deze bijeenkomsten hangen. Door de Omgevingswet Game (serious gaming) in te zetten beklijft 90% en wordt veranderen leuk en interactief. Door middel van gaming en het interactief spelen met de dagelijkse praktijk ontstaat draagvlak voor verandering en kan er gemakkelijker een andere houding en gedrag aangenomen worden.

Overzicht diensten omgevingswet


share


Onze adviseur vertelt u graag meer


Nusin Higazi

Adviseur Omgevingsrecht- en wet


connect


Neem contact op

088 - 400.28.00

Advies op leefomgeving

Detachering

Meer contact