Samen voor een duurzame leefomgeving

 

Samen voor een duurzame leefomgeving.

Het realiseren van een duurzame en een gezonde leefomgeving staat als doel genoemd in de Omgevingswet.

Een duurzame leefomgeving houdt in dat er bijvoorbeeld bij het (her)ontwikkelen van een gebied rekening wordt gehouden met de mate waarin het gebied energieneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief wordt. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die een gezonde levensstijl stimuleert, (gezondheidsbevordering vooropzet) en ook één die minder of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt in lucht, bodem en water. Het is een koele, groene leefomgeving zonder uitlaatgassen en met schoon drinkwater. Een gezonde leefomgeving hangt daarmee ook samen met de energietransitie en klimaatadaptatie en daarmee met een duurzame leefomgeving.

Wat betekent dit voor uw gemeente?

In het Klimaatakkoord staan doelen en maatregelen voor klimaatadaptatie en energietransitie, waaraan gemeenten uitvoering geven. Veel gemeenten hebben al ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities strekken zich vaak uit over de lange termijn, bijvoorbeeld met doelstellingen voor het aantal woningen dat tegen 2030 aardgasvrij moet zijn, of voor het gebruik van duurzame energiebronnen.

 • Maar hoe kunnen de inwoners, het college of de raad weten of deze duurzame doelen worden behaald en hoever de gemeente al is?
 • En wat als het gemeentelijk beleid niet overeenkomt met de doelen van hogere overheden?
 • Ruimtemeesters heeft een scan ontwikkeld om gemeenten hierbij te ondersteunen en inzicht te bieden in de huidige stand van zaken.

Duurzaamheid in kaart met de duurzaamheidsscan.

Intakegesprek gemeente.

In het intakegesprek brengen we samen met uw gemeente uw behoefte in beeld. De duurzaamheidsscan brengt de volgende vijf onderdelen in kaart:

 1. Klimaatadaptatie
 2. Energietransitie
 3. Duurzame mobiliteit
 4. Circulaire economie
 5. Natuur & biodiversiteit

We brengen het gemeentelijk beleid in beeld, maar ook het regionale en nationale beleid. Wij voeren de analyses uit op basis van openbaar toegankelijke informatie en/of de door de gemeente aangeleverde informatie.

Stap 1: Inventarisatie en Analyse.

In deze stap brengen we zowel het beleid als de actuele situatie in beeld. We kijken naar nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid. We voeren analyses uit op basis van openbaar toegankelijke informatie en die vullen wij aan met informatie die uw gemeente aanlevert. In een bondige notitie vatten we de resultaten samen; in een achtergrondrapport staat de uitgebreide informatie.

Stap 2: Advies.

Wij geven in deze stap advies over of het raadzaam is om het bestaande beleid aan te passen en of er sprake is van conflicterend beleid. Ook geven we aanbevelingen over wat er gedaan kan worden om de doelen te halen.

Stap 3: Uitvoering

Ruimtemeesters heeft de kennis en capaciteit in huis om u te ondersteunen. Ruimtemeesters is uw kennispartner als het gaat om huidig beleid aanpassen, ontbrekend beleid opstellen, processen begeleiden of plannen van aanpak opstellen.

Bij vragen over de toepasbaarheid of met andere vragen kunt u hier contact opnemen. Of stel uw vraag direct aan onze professional Franzel Bergevoet.

Ervaringen van de gemeente

De gemeente Laarbeek heeft ons opdracht gegeven om de duurzaamheidsscan uit te voeren op het thema energietransitie voor vier onderwerpen:

 1. Elektriciteit
 2. Industrie
 3. Gebouwde omgeving
 4. Landbouw & landgebruik

De voortgang van de gestelde doelen hebben wij voor de gemeente Laarbeek in kaart gebracht.

Gemeente Laarbeek: “Deze tool is ontzettend handig voor het geven van inzicht in hoeverre de gemeente op weg is om de gestelde (duurzaamheids)doelen te behalen”.

Bovendien geeft de gemeente aan dat de scan ook een goed instrument is in de communicatie naar inwoners, college en raad.

Onze werkwijze

Ruimtemeesters denkt graag mee over een realistische aanpak bij het creëren van een duurzame en gezonde leefomgeving. Hierbij streven we ernaar om de kwaliteit van de (openbare) ruimte/fysieke leefomgeving te verbeteren en waarde toe te voegen aan plekken waar mensen gebruik van maken. Om dit voor elkaar te krijgen vinden we het belangrijk alle stakeholders mee te nemen in het proces. Ruimtemeesters is altijd op zoek naar integraliteit en is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van de juiste partijen. Dit bieden wij aan op verschillende schaalniveaus: van een gebied tot een specifieke locatie. Het is belangrijk om uw huidige beleid en (duurzaamheids)doelen te bespreken met andere professionals.

Ruimtemeesters, een heldere én duurzame kijk op de leefomgeving.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Ruimtemeesters. Samen met onze professionals helpen wij u verder met het realiseren van een duurzame leefomgeving.

 

Omgevingswet,omgevingsrecht,fysieke leefomgeving,beleid,Gemeente,gemeenten,ruimtelijke ordening,RIVM,VWS,Gezondheid,GGD,leefomgeving

Mail of bel ons: welkom@ruimtemeesters.nl of 088 4002800.

Gepubliceerd op mei 8, 2024 en geschreven door:
Ruimtemeesters Marketing

Ruimtemeesters Marketing

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving