De Tour wacht op niemand

Als wielerliefhebber kijk ik ieder jaar weer uit naar de start van de Tour, wat mij betreft het mooiste wielerevenement ter wereld. Dit jaar is speciaal met de Grand Départ in Utrecht. Een zomer om je op te verheugen!

2018

En zo verheug ik me ook op de komst van de Omgevingswet. “Ja, maar dat duurt toch nog tot 2018?”, hoor ik u zeggen. Inderdaad, dat duurt nog tot 2018, maar voor we het weten is het zover. Anders dan bij eerdere wetwijzigingen binnen het ruimtelijke domein laat het ministerie er in alle publicaties rondom de Omgevingswet geen misverstand over bestaan: de wet zal in 2018 in werking treden. Via verschillende publicaties en bijeenkomsten worden we warm gemaakt voor wat de wet gaat betekenen. En er gaat wat veranderen.

Impact onder de oppervlakte

Om te beginnen is het natuurlijk een enorme operatie om alle bestaande wetgeving en regelingen samen te voegen tot één samenhangende regeling. De werkelijke impact voor gemeenten ligt echter onder de oppervlakte. Als we de toelichtingen lezen wordt duidelijk dat de Omgevingswet vooral gevolgen gaat hebben voor de manier waarop gemeenten en andere overheden straks binnen het ruimtelijke domein gaan opereren. En dan bedoel ik niet de juridische uitvoering die voor een groot deel nog ingevuld moet worden, maar de doelstellingen die de wet voorstaat: één integraal omgevingsplan, werken op basis van visie, vroegtijdig keuzes maken in de planvorming, participatie, soms regisseren, maar vooral ook loslaten. De manier van werken die de Omgevingswet voorstaat is in de huidige situatie geen vanzelfsprekendheid voor veel gemeenten. Van “wat mag (niet)?” naar “wat willen we?”, waarbij de overheid zeker niet altijd de partij is die het voortouw neemt. Uitnodigingsplanologie, een mooi woord, maar geef er maar eens invulling aan. En passen de huidige werkprocessen eigenlijk wel bij deze nieuwe manier van werken?

Aan de slag!

Ik ben er van overtuigd dat de Omgevingswet kansen biedt, maar alleen voor wie ze ook durft te pakken! En het goede nieuws is: u kunt er al mee de slag. Verschillende gemeenten experimenteren inmiddels onder de vlag van de Crisis- en Herstelwet met het opstellen van een Omgevingsplan. De opgedane ervaringen worden de komende jaren gebruikt om de Omgevingswet nog verder te verbeteren.

De ervaring leert dat de meeste valpartijen zich achter in het peloton voordoen. Als ik u was zou ik uw treintje dus maar in stelling brengen en u voor in het peloton melden. Dan verliest u zeker geen tijd. Meer weten over hoe u dat doet en de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie? Ik denk graag met u mee. U weet het: de Tour wacht op niemand.

 

 

Gepubliceerd op mei 28, 2015 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving