You can’t start a fire …

Wat een week om een blog te schrijven. Als muziekliefhebber zit ik deze week weer gebogen over mijn stemlijstje voor de Top2000. Wat zet ik dit jaar weer op mijn stemlijstje? Dit is elk jaar weer een hele onderneming! Voor mij is het Top2000-lijstje altijd wel het teken dat de donkere decembermaand er weer aankomt. Een maand waarin we 30 dagen terugkijken en eigenlijk maar één dag vooruit kijken. Tenminste, als je doet aan goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Terugkijken

Voor het lijstje van de Top2000 heb ik voor mezelf altijd de regel om niet terug te kijken naar wat ik het jaar daarvoor heb gestemd. Dat verplicht je toch weer om er goed over na te denken. Natuurlijk is dit een regel die ik mezelf opleg want over het algemeen kun je toch leren van hetgeen je in het verleden hebt gedaan of is gebeurd.

Ook in ons ruimtelijk werkveld zijn we de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse wijzigingen. De WRO, Wro, Chw, Woningwet, Wabo, Bro, Bor  zijn slechts enkele wetten die de afgelopen jaren gewijzigd zijn of hun intrede hebben gedaan. Door gemeenten zijn deze wijzigingen niet altijd met veel waardering ontvangen. Neem nu de invoering van de Wabo. Dit was toch een soort van aankomst van Sinterklaas: komt hij wel of komt hij niet? Toen eenmaal duidelijk was dat hij toch zou gaan komen, rees de vraag wat de impact zou gaan zijn en wat dan uiteindelijk de datum van inwerkingtreding zou gaan worden.

Ambivalent

Ik, en met mij volgens mij het hele werkveld, had verwacht dat het Ministerie teruggekeken had en geleerd had van dit traject. Echter zagen we bij de invoering van het Bor dat slechts een maand van tevoren duidelijk werd wat de datum van invoering van het besluit zou zijn.  Hoe het Ministerie bij deze wijziging iedereen in het ongewisse liet hoe anders is dit bij de Omgevingswet. Er gaat zelfs een heuse roadshow over de omgevingswet door het land. Gemeenten kunnen dus niet zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de wijzigingen die de Omgevingswet met zich mee zal gaan brengen. Veel gemeenten zien nog niet in dat er nu al (management-)keuzes gemaakt worden die direct van invloed zijn op hetgeen straks van ze verwacht gaat worden onder de Omgevingswet.

… without a spark!

Zoals ik ook begon, is december ook een maand van vooruitkijken.  Bij veranderingen is duidelijkheid over de toekomstige plannen belangrijk. Hiermee wordt duidelijkheid gecreëerd. De ervaring leert dat op tijd begonnen moet worden met kennisvergaring, kennisoverdracht en  proefprojecten. De Omgevingswet zal een grote verandering zijn in het ruimtelijk werkveld. Om deze verandering te bewerkstelligen dient in 2015 de eerste aanzet gedaan te worden. De spreekwoordelijke liefde voor de Omgevingswet dient in 2015 aangewakkerd te worden. Dus laat in 2015 die vonk overspringen, want:  “You can’t start a fire without a spark”.  Met dit voornemen heb ik mijn eerste nummer voor mijn Top2000-lijstje. Hopen dat hij hoger komt, dan nummer 236 in 2013.

Gepubliceerd op feb 20, 2015 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving