Joost Hermus

Portretfoto van medewerker Joost Hermus

FUNCTIE

Consultant Leefomgeving en RO

Joost heeft na zijn universitaire opleiding Planologie en ervaring als docent al heel wat verschillende projecten gedaan, zowel zelfstandig als in teamverband. Hij zorgt voor een goede sfeer in een team, heeft humor, is flexibel, bedachtzaam en stressbestendig. Zijn kennis en kunde hebben een meerwaarde voor de opdrachtgever.

Joosts Meesterschap

Als specialist loodst Joost een initiatiefnemer door de (complexe) vergunningen- en ruimtelijke procedures. Hij is iemand die zoekt naar oplossingen. In een team is Joost de stabiele factor. Hij is een expert in het analyseren en het geven van verbetervoorstellen voor processen. Hij is van grote meerwaarde doordat hij in een chaos licht kan brengen.

“Het leukste aan mijn werk vind ik het in goede banen leiden van initiatieven en het begeleiden van collega’s.”

 

Wat houdt het werk van Joost in?

Joost houdt zich bezig met het voeren van ruimtelijke procedures. Hij helpt gemeenten met het voorbereiden en begeleiden van bestemmingsplanprocedures, adviseert over principeverzoeken en de relatie tussen Ruimtelijke ontwikkeling en de vergunningverlening, waar hij ruime ervaring in heeft. Hij is betrokken bij ruimtelijke projecten en adviseert hierin verschillende spelers.

Joost heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

Er erg veel onderling contact is tussen collega-adviseurs. Hierdoor kan hij zijn collega’s helpen waar nodig, maar kan hij ook bij hen terecht wanneer hij advies nodig heeft over de aanpak van een vraagstuk. Joost is het meest trots op het succes van het 100% digitaal werken. Daarnaast haalt hij voldoening uit het coachen van nieuwe medewerkers.

Meesterschap is jezelf en je collega’s bij alles wat je doet naar een hoger plan brengen.