Niels Vollaard

Portretfoto van medewerker Niels Vollaard

FUNCTIE

Consultant Leefomgeving en RO

Niels is vakinhoudelijk breed geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd in stedenbouwkundige en beleidsmatige vraagstukken, maar ook in het begeleiden van ruimtelijke procedures en het opstellen van visies. Voor hem is een link met erfgoed en cultuurhistorie altijd de kers op de taart. Hij heeft Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam gestudeerd en heeft daarbij de minor Stedenbouw gedaan.

Niels’ Meesterschap

Door zijn brede interesse en het talent om snel verbanden te zien, probeert Niels in ruimtelijke procedures belangen samen te brengen die samen meer zijn dan de som der delen. Door de aandacht die hij heeft voor de mens achter het ruimtelijk vraagstuk weet hij ingewikkelde concepten te vertalen naar een begrijpelijk verhaal.

Het leukste aan mijn werk vind ik het grote aantal raakvlakken met andere vakdisciplines en het rechtstreeks kunnen uitoefenen van invloed op de leefomgeving.

Wat houdt het werk van Niels in?

Niels houdt zich bezig met het toetsen van principeverzoeken en ruimtelijke plannen, het adviseren van college en gemeenteraad over ruimtelijke vraagstukken, het opstellen van anterieure overeenkomsten en het opzetten en begeleiden van (participatie)processen.

Niels heeft voor Ruimtemeesters gekozen omdat…

Niels leerde Ruimtemeesters kennen via een detacheringsopdracht bij zijn vorige werkgever. De aandacht die binnen Ruimtemeesters uitgaat naar de persoon en de persoonlijke ontwikkeling en het vinden van de juiste opdracht sprak Niels erg aan.

Meesterschap is een (ruimtelijk) proces zo inrichten dat iedereen zich eigenaar voelt en betrokken is. Ruimtelijke vraagstukken gaan altijd over mensen en die moeten dan ook centraal staan.