Buurtplatform
Verbind en realiseer!

Versnelling participatieproces

Verbind en realiseer: ons online buurtplatform is een onmisbare tool om duurzaam in gesprek te gaan en te blijven met uw inwoners en ondernemers. Bij elke initiatief en in elke fase van besluitvorming.

Dit is wat wij zien

Gemeentes maken beleid niet meer alleen. Een schone, veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een verantwoordelijkheid van iedereen. Zelfredzaamheid van burgers wordt vergroot door ze mee te nemen in het proces en mee verantwoordelijk te maken voor hun dagelijkse leefomgeving.

De overheid krijgt een andere rol, zij faciliteert het gesprek en de actiebereidheid in wijken en dorpen. Soms pakt zij de regie, maar soms doet zij bewust een stapje terug. De ambtenaar krijgt hiermee een nieuwe plek in het ruimtelijk domein

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij helpen overheden en hun ketenpartners bij het opzetten en inrichten van een duurzame verbinding met haar buurten en wijken. Geen tijdelijk charme-offensief ten behoeve van een project, maar een echte verbinding met de eindgebruikers van de fysieke leefomgeving, want zij weten wat er speelt! In een aantal vaste stappen richten wij samen met onze partners een optimaal online én offline buurtplatform in waar inwoners elkaar informeren, mobiliseren en adviseren. Hierdoor zijn uw eigen wijken en dorpen altijd dichtbij.

WAT LEVERT HET U OP?

De Omgevingswet verplicht u goed na te denken over hoe u in de toekomst met inwoners en ondernemers om wilt gaan. Ons platform geeft invulling aan deze verplichting en biedt u een duurzame verbinding met inwoners en bedrijven in uw gemeente.

MEER WETEN?

Wilt u een duurzame verbinding maken met uw inwoners en daarmee participatieprocessen versnellen? Vraag dan onze demonstratie van het platform aan. Neem contact op met een van onze adviseurs of vul onderstaand contactformulier in.

Contact


share