Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 37 | 2023

Voorlopige voorziening (ECLI:NL:RVS:2023:3507)

Het college van de gemeente Nijkerk heeft twee omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen van een werktuigenstalling en een loods. Hiertegen is door de eigenaar van het naastgelegen perceel bezwaar ingesteld en is gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. Gezien het feit dat de vergunninghouder de werktuigenstalling al heeft gerealiseerd en niet gaat wachten met het realiseren van de loods tenzij de omgevingsvergunning wordt geschorst, zit er spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening.

Appellant betoogt dat de loods niet mag worden gerealiseerd omdat de activiteiten die de vergunninghouder wil doen in strijd zijn met de geldende bestemming en hij vreest voor geluidsoverlast. Bij uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:2779) dient bij toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan niet alleen worden gekeken of het bouwwerk naar bestemming wordt gebruikt maar ook of het bouwwerk naar bestemming wordt gebouwd.

Ten tijde van de besluiten gold de bestemming “Agrarisch met waarden- Landschappelijke en natuurwaarden” waarbij de aangewezen gronden bestemd waren voor agrarische bedrijvigheid. Tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter is vastgesteld dat zich op het perceel van de vergunninghouder een melkveehouderij en paardenmelkerij bevindt. De loods die is aangevraagd is ook voor deze bedrijvigheid aangevraagd.

Volgens de voorzieningenrechter vallen zowel de melkveehouderij en de paardenmelkerij onder de definitie van een agrarisch bedrijf en zijn daarmee in overeenstemming met de bestemming. De voorzieningenrechter stelt daarom dat er geen sprake is van strijdigheid tussen het beoogd gebruik en de bestemming. Waar de appellant stelt dat de loods tevens voor een paardenhouderij wordt gebruikt, ziet de voorzieningenrechter geen aanwijzingen. Door bovenstaande wijst de voorzieningenrechter het verzoek tot voorlopige voorziening af en mag de vergunninghouder beginnen met het realiseren van de loods.

jurisprudentie omgevingsrecht,omgevingsrecht,overgangsrecht,vergunning

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Ervaren Jurist Omgevingsrecht
– Ervaren Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op okt 9, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving