Actualiteiten omgevingsrecht – week 39

Jurisprudentie

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling (ECLI:NL:RVS:2019:3271)

De raad van de gemeente Bergen stelt in 2018 een (reparatie)bestemmingsplan vast dat voorziet in persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruikers van twee recreatiewoningen die in het verleden zonder bouwvergunning zijn opgericht. Hiertegen wordt beroep ingesteld bij de ABRS. De ABRS oordeelt dat vanwege het ontbreken de benodigde bouwvergunningen de raad terecht de recreatiewoningen niet als zodanig heeft bestemd. De ABRS buigt zicht vervolgens over de vraag of de raad in redelijkheid heeft mogen kiezen voor het toekennen van persoonsgebonden overgangsrecht of dat hij voor een uitsterfregeling had moeten kiezen. De ABRS wijst er daarbij op dat persoonsgebonden overgangsrecht, vanwege haar ingrijpende aard in de eigendomspositie van een burger, slechts in uiterste gevallen voor opnemen in het plan in aanmerking komt. De ABRS oordeelt dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat in dit geval het niet aannemelijk is dat het recreatief gebruik binnen afzienbare tijd zal eindigen. Omdat het gebruik van de recreatiewoningen bij het opnemen van een uitsterfregeling nog lange tijd kan voortbestaan en een uitsterfregeling in dit geval dus geen uitkomst biedt, heeft de raad in dit geval in redelijkheid een persoonsgebonden overgangsrecht voor de woningen kunnen opnemen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op okt 9, 2019 en geschreven door:
Guido Duijvestijn

Guido Duijvestijn

Juridisch Adviseur Omgevingsrecht & Adviseur Ruimtelijke Ordening

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving