Blok en VNG stomen ambtenaren klaar voor Woningwet

Voor gemeenteambtenaren die financiële gegevens van woningcorporaties moeten beoordelen, komen speciale scholingsdagen. Ook werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een handreiking hierover. Op die manier hoopt minister Stef Blok ervoor te zorgen dat gemeenten goed zijn toegerust op hun nieuwe toezichtstaken volgens de Woningwet.

Gemeenten niet goed voorbereid

Dat blijkt uit de beantwoording door Blok van Kamervragen van de SP. Kamerlid Sadet Karabulut stelde vragen naar aanleiding van (onder andere) onderzoek van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Companen naar de mate waarin gemeenten zijn voorbereid op de nieuwe taken die de herziene Woningwet sinds 1 juli aan gemeenten geeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat 90 procent van de gemeenten zegt niet volledig voorbereid te zijn op de nieuwe Woningwet en de taken en verantwoordelijkheden die daaruit voorvloeien. Ambtelijke organisaties zijn onvoldoende toegerust voor hun sturingstaak en het ontbreekt hen aan kennis over de corporatiefinanciën. De SP maakt zich daar zorgen over.

Handreiking en scholing

In zijn antwoorden laat de minister weten dat hij samen met onder andere de VNG handreikingen voor de interpretatie van financiële en volkshuisvestelijke informatie en over prestatieafspraken maakt. “Speciaal voor gemeenteambtenaren wordt tevens een aparte handreiking interpretatie financiële gegevens van corporaties ontwikkeld door BZK en VNG. Deze komt eveneens in de zomer beschikbaar. De VNG zal op basis van deze handreiking ook scholingsdagen organiseren”, aldus Blok.

Congressen

De informatie verschijnt op de website www.woningwet2015.nl. De site is sinds 1 juli online en geeft informatie over de nieuwe wet. In het najaar organiseert BZK nog vier congressen over de Woningwet, met workshops voor gemeenteambtenaren.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

 

Gepubliceerd op jul 15, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving