Krimpregio’s krijgen ruim 11 miljoen Euro

Bron: Binnenlands Bestuur

Acht krimpregio’s kunnen vanaf 2016 rekenen op een rijksbijdrage van 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor de uitkering.

Verdwijnen regeling

Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De adviesraad had de minister om de hoogte van de decentralisatie gevraagd, omdat de huidige krimpregeling verdwijnt. Het voorstel van Plasterk is om de totale omvang van de decentralisatie-uitkering voor de periode 2016 tot en met 2020 per jaar 11,2 miljoen euro te laten bedragen.

Minimaal 3 procent krimp

De verdeling ervan is zowel gebaseerd op de bevolkingsdaling in het verleden als de verwachte krimp in de toekomst. Hij stelt voor de bedragen toe te kennen aan de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3 procent verwachte bevolkingsdaling. Met die wijze van toekenning verwacht Binnenlandse Zaken ‘een regionale en integrale aanpak van de krimpproblematiek te bevorderen.’ Besluitvorming over de besteding van de middelen is aan de regio.

Definitieve bedragen in september

Om de regio’s over een langere termijn zekerheid te bieden over de te ontvangen bedragen heeft Plasterk besloten die bedragen niet jaarlijks te actualiseren. Dat betekent dat de bedragen in beginsel voor een periode van vijf jaar vastliggen. De definitieve bedragen worden opgenomen in de septembercirculaire 2015. De decentralisatie-uitkering zal tegen het einde van de looptijd worden geëvalueerd.

 

Gepubliceerd op mei 20, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving