Geo-datatools
Verken en prioriteer

Versnelling omgevingsanalyse

Verken en prioriteer: onze geodata-tools geven u binnen korte tijd een goed integraal overzicht over uw gemeentelijk grondgebied of een deellocatie. Het oplossen van ruimtelijke beleidsvragen of de uitvoering daarvan kunnen hiermee versneld worden opgepakt.

DIT IS WAT WIJ ZIEN

Gemeenten verzamelen steeds meer data over hun eigen grondgebied. Vaak is deze data echter nog versnipperd en wordt deze niet optimaal benut. Met de komst van de Omgevingswet en de verbreding van het vakgebied is er echter een steeds integraler beeld nodig van de deelgebieden en maatschappelijke opgaven binnen uw gemeente.

Het schrijven van een goede omgevingsvisie kan inmiddels niet meer zonder een goede analyse van trends en belangen. Datagedreven beleid en uitvoering van de VTH-taken worden steeds belangrijker.

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

Wij helpen overheden en hun ketenpartners bij de beantwoording van beleidsvragen en  uitvoeringstaken binnen de fysieke leefomgeving. Volgens een vast aantal stappen komen wij tot de kern van uw vraagstuk.

Wij verzamelen de beschikbare geodata of produceren nieuwe data welke benodigd zijn om tot een oplossing van uw vraagstuk te komen. Met onze jarenlange ervaring in het ruimtelijke domein analyseren en interpreteren wij deze data. Hiermee komen wij tot goed onderbouwde adviezen en prioritering van benodigde beleidsingrepen. De belangrijke data en analyse-resultaten presenteren wij vervolgens op overzichtelijke wijze. U neemt hierdoor uw bestuur en belanghebbenden mee om zo het benodigde draagvlak te organiseren voor uw besluitvorming.

WAT LEVERT HET U OP?

Een goed data-analyse vooraf geeft inzicht en grip op uw vraagstuk. Ellenlange inventarisaties of interpretaties worden hiermee voorkomen. Iedere betrokkene vertrekt vanuit dezelfde informatie en kennis. Het participatie en besluitvormingsproces zal hiermee soepeler verlopen. Eerder overzicht en eerder draagvlak betekent een versnelling van uw ruimtelijke processen.

MEER WETEN?

Wil jij onze geodata-tools inzetten om jouw beleidsvraag te beantwoorden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of vul onderstaand contactformulier in. Daag ons uit! We bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden!

Contact


share