Wat komt er allemaal kijken bij evenementen?

Evenementen en evenementenvergunningen zijn bijzondere onderwerpen binnen de ruimtelijke ordening. Bij het aanvragen van een evenement en het beoordelen daarvan, komen veel aspecten van de ruimtelijke ordening samen. Veel onderwerpen uit het beleid rond de fysieke leefomgeving worden ook geraakt, zeker wanneer ook de Omgevingswet van kracht is. Regels uit meerdere rechtsgebieden komen samen omdat zowel bestemmingsplan, algemene milieuregels, APV als aparte evenementenverordening van toepassing zijn.

Evenementen vragen dus een brede mix van juridische kennis en beleidskennis rondom de fysieke leefomgeving. Ruimtemeesters kan u hierbij behulpzaam zijn!

Evenementenbeleid en evenementenvergunning

Ruimtemeesters beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van evenementen, evenementenlocatie en evenementenbeleid. Wij helpen zowel gemeenten als organisatoren bij het voorbereiden, beoordelen of onderbouwen van een evenement of evenementenlocatie.

Voor gemeenten stellen wij evenementenbeleid op en zorgen via participatie met organisatoren en de omgeving voor een breed draagvlak. Locatieprofielen per evenementenlocatie geven een helder beeld van de mogelijkheden van de locatie voor eigenaar, exploitant of organisator. Ook houden deze rekening met de belemmeringen vanuit milieuregels en omgevingswaarden en de wensen en zorgen van omwonenden.

Dit alles leidt tot een profiel per locatie waarin aantal, type en omvang van de evenementen worden vastgelegd. Ook bevatten deze profielen de voorwaarden waaraan een evenement moet voldoen. Hiermee wordt voorgesorteerd op de aanvragen voor vergunningsplichtige evenementen en kan een aanvraag evenementenvergunning snel worden afgehandeld.

Eigenaren van evenementenlocaties of organisatoren van grote evenementen helpen wij bij het begrijpen van evenementenbeleid en locatieprofielen. We staan ze bij tijdens het indienen van correcte aanvragen van hun evenement en adviseren bij afwijzing of bezwaar op de aanvraag. Door onze combinatie van kennis en ervaring met zowel organisator als gemeente, brengen wij de maximale gebruiksmogelijkheden van de locatie in beeld.

Onze aanpak bij Evenementen

Heeft u evenementenlocaties binnen uw gemeente of bent u zelf misschien eigenaar of exploitant van een evenemententerrein? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van beleid of het onderbouwen van evenementen op uw locatie. Ook bij het zoeken of inrichten van een nieuwe evenementenlocatie kunnen wij u van dienst zijn. Neem contact open voor een adviesgesprek over de mogelijkheden.

Ruimtemeesters project afbeelding

Uitgelicht project

Onderbouwen van evenementenbeleid – Gemeente Oss

Ruimtemeesters heeft bestendig evenementenbeleid ontwikkeld voor de gemeente Oss. In dit traject waren wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing van het nieuwe evenementenbeleid en de daar bijbehorende locatieprofielen.

Voor welke klanten hebben wij dit nog meer gedaan?

Ruimtelijke onderbouwing

Onze ruimtelijke onderbouwingen brengen alle aspecten uit de leefomgeving samen en geven ruimte en kwaliteit aan ontwikkelingen.

Lees verder

Locatiescan

Onze locatiescans geven inzicht in de ontwikkelmogelijkheden en belemmeringen van uw vastgoed of planlocatie.

Lees verder

Beleid leefomgeving

Voor elk aspect van de fysieke leefomgeving begeleiden wij onderzoek en inventarisatie en vertalen we dit in heldere beleidskaders voor uw gemeente.

Lees verder

Outsourcing

Wij nemen graag uw stapel dossiers uit handen, van principeverzoeken tot bestemmingsplannen; wij creëren ruimte in de werkvoorraad.

Lees verder

Proces-en projectleiding

Geen proces of procedure is ons te gek, wij leiden uw ontwikkelproject of ruimtelijke procedure in goede banen.

Lees verder

Direct hulp of advies nodig?

Niet gevonden wat u zocht of hulp nodig bij specifieke vraagstukken? Neem direct contact met ons op:

088 – 400 28 00
welkom@ruimtemeesters.nl

Wij bieden de overheid en marktpartijen praktische en effectieve oplossingen, lees hier meer over onze diensten.

Hulp nodig op het gebied van Evenementen?