Inspirerend 1e praktijkatelier Omgevingswet

 

Op 30 mei organiseerde Ruimtemeesters het eerste Praktijkatelier Omgevingswet. Met een interessante groep van 12 programmamanagers Omgevingswet werd vooral vanuit praktijkervaringen met elkaar gesproken over het implementatietraject. 

Na een korte juridische kennisupdate van Nusin Higazi van Ruimtemeesters gingen de aanwezigen onder leiding van Niels Tekke van Meerkat aan de slag met de methodiek van waarderende veranderen. Hoe kun je positieve ervaringen met ‘Bewustwording en beweging creëren’ inzetten om te komen tot een succesvolle aanpak voor de toekomst. Benoemde succesfactoren waren onder andere: goed bijsturen op basis van ervaringen, elkaar fysiek opzoeken en aandacht voor persoonlijk kwaliteiten en kennis. De methodiek van waarderend vernieuwen is ook onderdeel van onze 3×3 transitie Omgevingswet waarmee wij samen met Meerkat gemeenten ondersteunen bij het implementatieproces.

Afsluitend werd onder begeleiding van Ron Visscher van Ruimtemeesters kennis gedeeld over het proces van implementatie. De aanpak is uiteraard per gemeente verschillend. Men werd soms bevestigd in zijn visie en aanpak maar deed ook inspirerende ideeën op. Nadruk voor de komende tijd ligt voor de meesten toch wel op de Omgevingsvisie en op pilots en experimenten om te oefenen met nieuwe rolverdeling en de kerninstrumenten. Of de implementatie ook als een organisatieverandering moet worden opgepakt daar waren de meningen nog over verdeeld.  

Al met al een geslaagde bijeenkomst die zeker vraagt om een vervolg!


Heeft u interesse in onze ondersteunende diensten op gebied van 3×3 transitie Omgevingswet, Pilot-ondersteuning of Omgevingsvisie of uw wilt u het volgende praktijkatelier graag bijwonen neem dan contact op met Ron Visscher via ron@ruimtemeesters.nl.


shareuw reactie

Ron Visscher

Ron Visscher


connect