Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet

In 2021 is het zover en zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet integreert maar liefst 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Als het over de Omgevingswet gaat, dan vliegen de termen u om de oren: omgevingsplan- en visie, integraal werken, participatie, afwegingsruimte, flexibiliteit etc. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de dagelijkse werkzaamheden?  Belangrijker nog, hoe implementeert u de wet en de manier van werken die daarbij komt kijken binnen uw de gemeente?

Ruimtemeesters helpt en ondersteunt u kundig en vol enthousiasme met de implementatie van de Omgevingswet binnen en rondom uw organisatie. Wij hebben hiertoe de volgende diensten ontwikkeld:

IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

De implementatie van de Omgevingswet vraagt veel van bestuur, management, werknemers en strategische partners van de gemeente. De aangewezen projectleider of programmamanager staat er soms nog alleen voor. Vanuit de ruime kennis en ervaring van onze Ruimtemeesters ondersteunen wij u met kundige adviseurs en praktische instrumenten en werkvormen bij de Implementatie van de wet. Wij focussen ons niet alleen op het opstellen van de juridische instrumenten, maar werken via creatieve werkvormen vooral ook mee aan de benodigde verandering in houding en gedrag.

Lees meer

PILOT OMGEVINGSPLAN OF OMGEVINGSVISIE

De implementatie van de Omgevingswet vraagt flinke veranderingen in werkwijze of -proces. Voor veel medewerkers is dit nog niet goed te overzien of te begrijpen. Door de benodigde veranderingen op kleine schaal in te zetten in bestaande projecten of processen leert u gaandeweg wat er al goed gaat en wat er nog anders kan. Wij begeleiden u bij het anders kijken naar standaardsituaties en trekken hier samen met u lessen uit voor de toekomst. Op deze manier stoomt u zich stapsgewijs klaar op de komst van de Omgevingswet.

Lees meer

ONDERSTEUNING CULTUUROMSLAG

Langzamerhand is voor iedereen duidelijk dat de implementatie van de Omgevingswet met name een andere manier van werken vraagt. De gewenste cultuuromslag vraagt om meer samenwerking en dialoog binnen en tussen overheden, maar ook vooral om een andere relatie tussen overheid en bedrijven/burgers. Om dit te realiseren is er een verandering in gedrag, houding en werkwijzen vereist. Dit is vaak een lastig proces. Graag helpen wij u bij het aanjagen en begeleiden van deze veranderingen. Dit doen wij in samenwerking met onze partners in verandermanagement die werken vanuit het principe van ‘waarderend veranderen’.

Lees meer

ONDERSTEUNING PARTICIPATIETRAJECTEN

De veranderende samenleving vraagt om een nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en bedrijven. Steeds meer wil men al in het voortraject betrokken worden als gelijkwaardige partner. Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving wordt zo vooraf draagvlak gecreëerd en over en weer gewerkt vanuit vertrouwen. Participatie is een kernbegrip van de Omgevingswet. Graag laten wij u kennis maken met andere vormen van participatie en schrijven met u mee aan een praktisch en helder participatieplan. Ook werken wij met nieuwe instrumenten als serious gaming, interactieve kaarten en apps.

Lees meer

MAATWERK-TRAINING OMGEVINGSWET

Ruimtemeesters biedt trainingen, cursussen en workshops aan in het kader van de Omgevingswet, die u helpen bij zowel het juist inhoudelijke kennisniveau als ook met de benodigde veranderingen en nieuwe manier van samenwerken. Wij kijken samen met u naar uw behoefte en leveren maatwerk. Dit kan voor alle verschillende onderdelen en niveaus van en binnen uw organisatie. Wij werken met online leerplatforms, serious gaming en acteurs. De trainers hebben ruime ervaring in het omgevingsrecht en zijn zelf ook betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet bij verschillende gemeenten.

Lees meer

OMGEVINGSWET GAME

De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee. Er zal niet alleen inhoudelijk veel veranderen, maar de wet vraagt ook om een andere manier van werken. Er worden andere eisen gesteld aan overheden, ambtenaren, bedrijven en burgers. Traditionele verander- en opleidingstrajecten zijn vaak saai, zorgen voor weerstand en bovendien blijft slechts 15% van deze bijeenkomsten hangen. Door serious gaming in te zetten beklijft 90% en wordt veranderen leuk en interactief. Door middel van gaming en het interactief spelen met de dagelijkse praktijk ontstaat draagvlak voor verandering en kan er gemakkelijker een andere houding en gedrag aangenomen worden.

Lees meer

Meer informatie?

Indien u wilt weten hoe Ruimtemeesters u kan ondersteunen bij de implementatie van de omgevingswet, neem dan contact op met Ron Visscher via ron@ruimtemeesters.nl of 088-4002800. We komen graag bij u langs voor een intakegesprek.

Contact

Ruimtemeesters
Daviottenweg 40
(de Koffiebrandery)
5222 BH 's-Hertogenbosch

T 088 - 400 28.00 E welkom@ruimtemeesters.nl

NIEUWSBRIEF

  • Gewenste nieuwsbrief:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.