Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 36 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Matigen bestuurlijke boete (ECLI:NL:RVS:2022:2634)

Het college van de gemeente Amsterdam treedt handhavend op tegen het hotelmatig verhuren van een woning. De eigenaar van de woning stond niet ingeschreven op dat adres in de basisregistratie personen. Ze verhuurde haar woning aan zes toeristen en dit heeft geleid tot overlast. Door het toeristische verhuur van de woning onttrok de eigenaar de woning aan woonvoorraad. Nu de eigenaar hiervoor geen vergunning had, handelde zij in strijd met de Huisvestingsverordening. Ook voldeed zij niet aan het vakantieverhuurbeleid van de gemeente Amsterdam. Het college heeft daarom een bestuurlijke boete opgelegd.

De eigenaar stelt dat het college het standaardboetebedrag heeft opgelegd en geen rekening heeft gehouden met de omstandigheden van het geval. Volgens haar moet de opgelegde boete gematigd worden. Zij voert aan dat zij gedeeltelijk aan het vakantieverhuurbeleid voldeed, dat zij haar hoofdverblijf in de woning had en dat de woning slechts werd verhuurd aan vier toeristen. Ter onderbouwing heeft ze gewezen op eerdere jurisprudentie van de Afdeling, waarin is overwogen dat “het college bij haar boetestelsel voor illegale verhuur van woning aan toeristen maatwerk moet bieden en niet meer standaard de maximale boete mag opleggen voor iedere overtreding” (ECLI:NL:RVS:2020:2849, ECLI:NL:RVS:2020:2850, ECLI:NL:RVS:2020:2851).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:46 lid 3) geldt dat een lagere boete kan worden opgelegd, wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat de wettelijke vastgestelde bestuurlijke boete wegens bijzondere omstandigheden te hoog is. Hiervan kan sprake zijn bij een verminderde verwijtbaarheid, een beperkte ernst van de overtreding en bij geringe financiële draagkracht. Voorts blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens “dat het recht op een eerlijk proces vereist dat de rechter de hoogte van een door een bestuursorgaan opgelegde boete moet kunnen aanpassen als de feiten en omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. Als het van toepassing zijnde boetestelsel geen differentiatie mogelijk maakt, zal eerder de noodzaak bestaan om in concrete gevallen van het boetestelsel af te wijken”.(ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD002781295, ECLI:CE:ECHR:2002:0702JUD003340296, ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD000483706)

De Rechtbank zag eerder geen reden om de opgelegd boete te matigen, aangezien de eigenaar verwijtbaar in strijd met de geldende regels heeft gehandeld en omwonenden hier overlast van hebben ondervonden. Tot slot is niet gebleken dat de eigenaar de boete niet kan betalen. De Afdeling overweegt in dit geval anders.

Allereerst stelt de Afdeling dat de eigenaar haar hoofdverblijf niet in de woning had, nu ze hier gedurende 18 maanden lang niet verbleef. Het feit dat er persoonlijke spullen en etenswaren in de woning lagen en ze zou terugkeren naar Nederland doet hier niets aan af. Echter, uit de foto’s uit het rapport van bevindingen en de verklaringen van de toerist, is onvoldoende gebleken dat de woning verhuurd werd aan meer dan vier toeristen. Nu de eigenaar gedeeltelijke voldoet aan het vakantieverhuurbeleid en onterecht bij de boeteoplegging uit is gegaan van verhuur aan meer dan vier toeristen, besluit de Afdeling om de boete te matigen.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op sep 15, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving