Steun en complimenten voor omgevingswet

Bron: binnenlandsbestuur.nl

De Tweede Kamer steunt, met veel complimenten aan ambtenaren en minister Melanie Schultz, de Omgevingswet. Bij de plenaire behandeling bleek woensdagavond dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.

Grenzen van regelgeving

VVD-Kamerlid Hayke Veldman wil dat gemeenten eenzelfde bevoegdheid krijgen als het rijk nu heeft in de Crisis- en Herstelwet (CHW). Met gebruikmaking van die wet wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan herontwikkeling van het historische industrieterrein de Hemmes in Zaanstad tot woonbuurt. Veldman woensdagavond: ‘Er zijn gebieden waar mensen graag willen wonen, maar waar gemeenten door de aanwezigheid of nabijheid van bedrijven tegen grenzen in de milieuregelgeving aan lopen.’

Buitendijkse bewoning

Veldman en ook PvdA-Kamerlid Albert de Vries noemen oude bedrijventerreinen als voorbeeld. Ook D66-collega Stientje van Veldhoven vindt het een interessant idee, bijvoorbeeld voor buitendijkse bewoning. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of het verantwoord en wenselijk is om op dat soort plekken woningbouw toe te staan, stelt Veldman.

Besluit kwaliteit leefomgeving

In reactie op een motie hierover de VVD meldde minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu dat hieraan al wordt gewerkt. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (een van de vier AmvB’s van de Omgevingswet) krijgen gemeenteraden de mogelijkheid om voor bijzondere situaties af te wijken van de normen, in de geest van de CHW. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren voelt er niets voor. Ze vreest dat daardoor “tweederangswoonruimte” kan ontstaan.

Veel waardering voor Omgevingswet

Al met al klinkt in de Tweede Kamer veel waardering voor de Omgevingswet. De minister en haar team werden door de fracties uitbundig geprezen om het vele werk en de constructieve omgang met vragen en opmerkingen uit de Tweede Kamer. Vooral bij GroenLinks en de ChristenUnie blijft de nodige kritiek bestaan. Onder andere over de onderwerpen burgerparticipatie, milieugebruiksruimte en toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Interactieve games

Veel moties zijn door de minister aangemerkt als “ondersteuning van het beleid”. Zoals het voorstel van SP-lid Eric Smaling om interactieve games te ontwikkelen waarmee scholieren en burgers kennis kunnen maken met de afwegingen en keuzes over de leefomgeving.

Gepubliceerd op jun 25, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving