Onderzoek: gezondheid in de stad

‘Een gezonde leefomgeving. Een leefomgeving ‘die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is’ (RIVM).’

Het is tegenwoordig vrij vanzelfsprekend dat een leefomgeving als prettig moet worden ervaren en dat de druk op de gezondheid in die leefomgeving zo laag mogelijk moet zijn. Voor een prettige leefomgeving kijken wij onze professionals op het gebied van planning aan. En voor een zo laag mogelijke druk op onze gezondheid vertrouwen wij op de wet- en regelgeving, die momenteel veelal bestaat uit normen die veelal berekend worden door ingewikkelde wetenschappelijke rekensommen. Deze normen voorkomen bijvoorbeeld dat de luchtkwaliteit niet dermate verslechterd en dat stralingsgevaar zo veel mogelijk wordt ingeperkt.

Dat een leefomgeving moet uitnodigen tot gezond gedrag is echter een vrij nieuw fenomeen. Het is al voor een langere periode bekend dat de inrichting van de leefomgeving een (meestal indirect) effect heeft op onze gezondheidstoestand. Maar als mensen nadenken over de factoren die in hun leven een nadelig effect hebben op hun gezondheid, verwijten zij toch al gauw het niet volgen van een dieet of het te weinig sporten. En hoewel dit factoren zijn die zeker een grote rol spelen, worden de minder traditionele factoren meer over het hoofd gezien. In dit geval dus een inrichting van de fysieke leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Met de komst van de Omgevingswet gaat dit veranderen. Gezondheid komt hoger in het vaandel te staan. Niet langer ligt de focus enkel op het ‘niet verslechteren van de gezondheid’ door het hanteren van normen. Ook het actief stimuleren en bevorderen van de gezondheid wordt belangrijk. De vraag blijft echter nog hoe gemeenten deze nieuwe gezondheidsambitie gaan vertalen naar een concreet Omgevingsplan en hoe dit in dit plan het meest effectief (doeltreffend) geregeld kan worden. Met deze opgave ga ik mij, als afstudeerder bij Ruimtemeesters, het komend half jaar bezig houden.

Gepubliceerd op feb 28, 2018 en geschreven door:
Menno Luijkx

Menno Luijkx

Junior adviseur Omgevingswet

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving