Ruimtemeesters en Leisure Brains slaan handen ineen bij aanpak vakantieparken

 

Ruimtemeesters en Leisure Brains gaan samenwerken op het gebied van vitalisering van verouderde vakantieparken. Door de kennis van de recreatiesector te bundelen met ervaringen op het gebied van handhaving, veiligheid en ruimtelijke vraagstukken ontstaat er een krachtig instrument voor overheden om met hun vakantieparken aan de slag te gaan.

De adviseurs van Leisure Brains hebben de afgelopen jaren meerdere vakantieparken gescreend op economisch perspectief en weer levensvatbaar gemaakt. Met name de rol als ‘vitaliteitsmanager’ in de provincie Limburg heeft een schat aan ervaring en werkbare instrumenten opgeleverd.

De adviseurs van Ruimtemeesters hebben de afgelopen jaren diverse gemeenten juridisch bijgestaan en geadviseerd in handhavingstrajecten en kwesties van openbare orde en veiligheid rondom vakantieparken. Daarnaast kent Ruimtemeesters de andere belangrijke beleidsvragen, zowel ruimtelijk-economisch als planologisch.

De samenwerking levert overheden een schat aan tools op om aan de slag te gaan met het thema vitaliteit op en rond vakantieparken. Niet de zoveelste visie of scan, maar een gedegen aanpak om te komen tot verbetering.

Centraal in de aanpak staat het Leisure Life Cycle model waarbij per fase beoordeeld wordt wie aan zet is om ondernemer en overheid verder te helpen in het belang van een vitale regio.


Meer informatie?

Lees meer over de vitalisering van verouderde vakantieparken en bekijk het vakgebied Openbare Orde & Veiligheid.

Neem contact op met Koen van Polanen via 06-52585709 of koen@ruimtemeesters.nl

www.leisurebrains.nl of neem contact op met Frank Verkoijen 06-36069296


shareuw reactie

Koen van Polanen


connect