Dorpsvisie Lage Zwaluwe – Participeren voor betere binding en toekomstrichting

In het kader van de Omgevingswet heeft gemeente Drimmelen een omgevingsvisie opgesteld. Om meer binding tussen de bevolking onderling en het bestuur te creëren heeft de gemeente Drimmelen ons opdracht gegeven om samen met de inwoners een dorpsvisie op te stellen voor Lage Zwaluwe. Een belangrijk uitgangspunt hierbij waren de behoeften van inwoners. De dorpsvisie is daarom ook tot stand gekomen op basis van een participatieproces met bewoners.

Aan ons de taak om ondersteuning te bieden in dit proces, waaronder het ophalen van de behoeften van inwoners en het begeleiden van bijeenkomsten. In het proces zijn input uit digitale enquêtes en bijeenkomsten met bewoners verwerkt. Hierbij was het zaak om de juiste balans te vinden tussen de input die bewoners leverden en de wens van de gemeente om aansluiting te houden op het omgevingsplan van de gemeente Drimmelen.

In de dorpsvisie staan enkele thema’s centraal. De dorpsvisie is een uitwerking van de wensen van de bewoners waar op hoofdlijnen ook rekening is gehouden met het gemeentelijke beleidskader. De haalbaarheid van deze wensen dient door de gemeente nog verder onderzocht te worden. Het geeft dus op hoofdlijnen de toekomstrichting van Lage Zwaluwe weer, maar is geen plan voor uitvoering of projecten.

De visie geeft zoeklocaties voor de uitgewerkte thema’s aan en geen exacte locaties. Ter ondersteuning van de visie is er ook een interactieve kaart gemaakt, dit heeft gezorgd voor het op een speelse wijze weergeven van de dorpsvisie. Met trots hebben we geconcludeerd dat de meerderheid van de aanwezigen zich goed konden vinden in de visiekaart en de manieren waarop iedereen mee kon doen en praten.

juridisch advies
Zo heeft Ruimtemeesters de gemeente Drimmelen geholpen om de toekomstrichting van Lage Zwaluwe in hoofdlijnen aan te geven. Hierbij is er meer binding tussen de bevolking onderling en het bestuur ontstaan.

Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Door de bevolking actief te betrekken bij het opstellen van een visie creëer je een groter draagvlak voor toekomstige plannen. Mensen voelen zich gehoord en denken mee aan de plannen. Ruimtemeesters biedt uw gemeente steun aan bij het realiseren hiervan. Neem contact met ons op en een van onze professionals zal u te woord staan.

 

Waar Tess trots op is?

juridisch advies

 

 

“Het samen met de gemeente en het dorp tot een gedragen visie komen en deze als Ruimtemeesters beeldend uitdrukken in een compacte visie is heel goed gelukt! Het samen maken van kaartmateriaal en teksten met ons Ruimtemeesters team heeft ervoor gezorgd dat het eindresultaat naar tevredenheid is afgerond en daar zijn we trots op!”

 

Tess Otten /Consultant Leefomgeving en RO

 

Ook hulp nodig bij een van onze expertises?